KALENDARZ STAROSTY NIDZICKIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              starosta gn kal

14 lipca 2018 roku (sobota)

11:00 Uroczyste Obchody 608. Rocznicy Bitwy Pod Grunwaldem - Pola Grunwaldzkie

16 lipca 2018 roku (poniedziałek)

13:00 Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - KP PSP w Nidzicy

21 lipca 2018 roku (sobota 2018 roku)

13:00 XI Dzień Ziemi Kozłowskiej - stadion w Kozłowie

26 lipca 2018 roku (czwartek)

10:00 Uroczyste spotkanie z okazji Święta Policji - Sala Widokowa Nidzickiego Zamku

25 sierpnia 2018 roku (sobota)

19:00 Uroczyste Obchody Jubileuszu 20-lecia istnienia firmy PPH Jarosław Cierniewski oraz 15-lecia istnienia spółki PUR - Sala Rycerska nidzickiego Zamku