Artykuły z kategorii

Aktualności

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NIDZICKIEGO NA LATA 2016-2022 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016-202...

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NIDZICKIEGO NA LATA 2016-2022 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016-202...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

15 sierpnia 2016 roku w Nidzicy obchodzono uroczyście Święto Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyz...

Turystyka i promocja regionu

Głównym zamierzeniem projektu jest utworzenie nowego produktu turystycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi GPS. Geocaching jest to zabawa w ...