Artykuły z kategorii

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

W dniu 9 czerwca 2016r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy zawarł umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

21 lipca w Sali widokowej nidzickiego zamku odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki oraz Elżbieta Górals...

Turystyka i promocja regionu

W odpowiedzi na sugestie pasażerów wprowadzone zostały modyfikacje do wiosennego rozkładu lotów. Poniżej rozkład lotów do Krakowa i Berlina z Portu Lo...