POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarz imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy

XVI KONCERT RADOŚCI I NADZIEI

W  dniu 28 maja 2013 roku na Sali Rycerskiej Zamku nidzickiego odbył się Koncert Radości i Nadziei poświecony 50 rocznicy powstania organizacji rodziców Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym , związany z Dniami Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. W sali Relax można było obejrzeć prace artystyczne osób niepełnosprawnych.

W koncercie uczestniczyły zespoły z kraju i zagranicy (Ukraina, Lwów, Szczawnica, Warszawa, Olsztyn, Olsztynek, Kwietniewo z Mazowsza, Zakrzewo i Nidzica).
Patronat honorowy nad Koncertem objął Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki oraz Burmistrz Nidzicy Pan Dariusz Szypulski.

ZDJĘCIA

Dodano: 29-05-2013Dodano: 29-05-2013

__________________________________


Informacja dot. Studenckiej Poradni Prawnej

Informujemy, że Studencka Poradnia Prawna udzielająca porad prawnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, ze względu na sesję egzaminacyjną i okres wakacyjny zawiesza udzielanie porad do odwołania.

Dodano: 22-05-2013

Dodano: 22-05-2013

__________________________________


Dzień Strażaka

17 maja 2013 r. nidziccy strażacy spotkali się w sali zamku w Nidzicy, gdzie obchodzili swoje święto – Dzień Strażaka.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Nidzicy, bryg. Mariusz Wilanowski złożył życzenia i podziękowania funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych za oddanie służbie, ofiarność i poświęcenie.
Podziękował również przełożonym, władzom samorządowym oraz osobom i instytucjom wspierających działalność nidzickiej komendy.

Szczególnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia strażakom awansów na wyższe stopnie służbowe oraz awanse stanowiskowe.

Przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących otrzymali symboliczne dyplomy za działalność oraz wspieranie inicjatywy na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w powiecie nidzickim.

ZDJĘCIA

Dodano: 21-05-2013Dodano: 21-05-2013

__________________________________


POWIATOWE DNI RODZINY

W dniu 17 maja 2013 r. odbyły się w powiecie nidzickim Powiatowe Dni Rodziny. Organizatorem tego święta było: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy oraz Nidzicki Ośrodek Kultury.
Obchody rozpoczęło Mszą Świętą w intencji rodzin w Kościele NMD i Św. Wojciecha w Nidzicy. Dalsza część uroczystości odbyła się w kinie „Wenus”.

Po uroczystym otwarciu imprezy przez Starostę Nidzickiego Pana Grzegorza Napiwodzkiego i Burmistrza Nidzicy Pana Dariusza Szypulskiego uczestnicy i zaproszeni goście wysłuchali ciekawej prelekcji nt. rodziny Ks. Kanonika Andrzeja Midury. Następnie podziwiano występy: uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy w pantomimie „ Drogowskaz na życie”, dzieci z Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy w teatrzyku „Kopciuszek” oraz dzieci ze Świetlicy w Wietrzychowie.

Na zakończenie Wicestarosta Nidzicki Pan Lech Brzozowski, Skarbnik Powiatu Pani Renata Mróz, Kierownik i pracownicy PCPR w Nidzicy wręczyli podziękowania rodzinom zastępczym z terenu powiatu nidzickiego.     
Informujemy jednocześnie, że dnia 6 czerwca 2013 r. o godz. 11:00 w Parku Jordanowskim przy ul. Krzywej odbędzie się piknik integracyjny dla rodzin.

Serdecznie Zapraszamy.

ZDJĘCIA

Dodano: 21-05-2013Dodano: 21-05-2013

__________________________________


Serwis "Łyna - Perła Powiatu Nidzickiego" zwycięzcą wojewódzkiego etapu konkursu "Sołectw@ w sieci"

Strona internetowa miejscowości Łyna wygrała etap wojewódzki konkursu "Sołectw@ w sieci".

Jednocześnie serwis stara się również o nagrodę publiczności w tym samym konkursie. Aby zagłosować na Łynę wystarczy kliknąć w poniższy link i oddać głos:

Zagłosuj na serwis "ŁYNA - PERŁA POWIATU NIDZICKIEGO"

Dodano: 16-05-2013

Dodano: 16-05-2013

__________________________________


XXI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i XV Spartakiada Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej

W dniu 14.05. 2013 roku na zamku w Nidzicy odbył się powiatowy sprawdzian umiejętności udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i członków Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej.

Organizatorami byli: Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w Nidzicy wraz z urzędami: Urząd Miejski w Nidzicy i Gminy: Janowo, Janowiec Kościelny i Kozłowo. Najlepszymi umiejętnościami wykazała się wśród młodzieży drużyna Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie przygotowywana przez Panią Krystynę Dębską. W kategorii drużyn obrony cywilnej wygrał zespół Urzędu Gminy w Janowie z opiekunem Panem Krzysztofem Chmielińskim. W sumie w mistrzostwach wzięło udział 7 drużyn.

Zawody podsumował i wręczył nagrody wszystkim uczestnikom Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki. Zwycięskie zespoły w obu kategoriach będą reprezentowały nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.

ZDJĘCIA

Dodano: 16-05-2013Dodano: 16-05-2013

__________________________________


Eliminacje Powiatowe Turnieju Piłkarskiego „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku

W dniu 14 maja 2013 r. odbyły się eliminacje Powiatowe Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

W kategorii dziewcząt stawiły się trzy drużyny: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy, Szkoła Podstawowa w Kozłowie, Szkoła Podstawowa w Waśniewie. W kategorii chłopców również grały trzy zespoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy, Szkoła Podstawowa w Kozłowie, Szkoła Podstawowa w Waśniewie.

Zwycięzcom puchary i dyplomy wręczył Wicestarosta Nidzicki Lech Brzozowski.

Zobacz wyniki turnieju.

ZDJĘCIA

Dodano: 16-05-2013Dodano: 16-05-2013

__________________________________


Powiatowe ćwiczenia obronne w dniach 9 -10 maja 2013 rok

Ćwiczenia rozpoczęły się od posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Nidzickim, a następnie uruchomiona została służba stałego dyżuru na terenie całego powiatu. Od godziny 10-tej w ramach akcji kurierskiej dostarczano żołnierzom rezerwy, ćwiczebne karty mobilizacyjne. W godzinach popołudniowych prowadzono szkolenia formacji obrony cywilnej. Ćwiczenia tego dnia trwały do godziny 19:00.

Drugi dzień ćwiczeń rozpoczęto posiedzeniami zespołów zarządzania kryzysowego w starostwie, urzędach miasta i gmin naszego powiatu. Tematyką posiedzeń była dystrybucja tabletek jodowych i ochrona zabytków w powiecie nidzickim. Następnie odbyły się praktyczne ćwiczenia prowadzenia akcji ratowniczej. Ćwiczyły wszystkie urzędy i jednostki organizacyjne, siły i służby samorządowe całego powiatu nidzickiego. Między innymi odbyły się ćwiczenia na obiekcie Starostwa Nidzickiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na moście rzeki Orzyc w miejscowości Janowo.

Podsumowania ćwiczeń dokonał Starosta Nidzicki na Posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w obecności Burmistrza Nidzicy i Wójtów Gmin: Janowca Kościelnego, Janowa i Kozłowa. Powiatowe ćwiczenia ocenili rozjemcy z powiatów: Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Ostródy i Szczytna. Obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele Pana Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie.

ZDJĘCIA

Dodano: 13-05-2013Dodano: 13-05-2013

__________________________________


Nowy Konkurs dla ngo

Nidzicki Fundusz Lokalny działając we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektów w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Projekt Nr 1 – Powiatowy festyn „Sierpniowe granie nad Omulewem”
Projekt Nr 2 – Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej
Projekt Nr 3 – Cykl imprez integracyjnych „W krainie żółwia i Łyny”
Projekt Nr 4 – Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu
Projekt Nr 5 – Festyn integracyjny „Smoleniada”
Projekt Nr 6 – Powiatowy festyn połączony z akcją adopcyjną psów – „Tutaj jestem”
Projekt Nr 7 - Partiotyzm Wczoraj i Dziś
Projekt Nr 8 – Nasza kultura na miarę Europy – promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji
Projekt Nr 9 – Odkrywanie miejsc pamięci na terenie Powiatu Nidzickiego – Napiwoda

Więcej informacji nt. konkursu znajdują się na stronie: http://www.funduszlokalny.nidzica24.pl


Dodano: 9-05-2013Dodano: 09-05-2013

__________________________________


Uroczyste obchody Święta 3 Maja w Nidzicy

W dniu 03 maja 2013 roku w Nidzicy obchodzono uroczyście 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się o godz. 10-tej mszą św. w kościele św. Wojciecha w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez ks. Prałata Tadeusza Lewdarowicza.

Oprawę uroczystości uświetniło swoją obecnością dziewięć pocztów sztandarowych oraz orkiestra prowadzona przez Pana Stanisława Lipińskiego.
Po mszy świętej delegacje samorządowców i innych organizacji złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie w uroczystym pochodzie przemaszerowano na zamek, gdzie w sali rycerskiej odbyły się dalsze uroczystości.
Przybyłych gości powitał przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Kosmala.

Pan Witold Szempliński wręczył medal za zasługi dla Ligii Obrony Kraju dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy, na ręce Pana Starosty Grzegorza Napiwodzkiego.

Przybliżenie historii związanej ze świętem przedstawiła Pani Elżbieta Jabłonowska, nauczyciel historii z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Następnie uczniowie tejże szkoły zaprezentowali program artystyczny „W Muzeum Konstytucji 3 Maja”. Kunszt artystyczny i kostiumy młodych artystów wzbudziły ogólny zachwyt i podziw.
Na zakończenie obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Starosta Nidzicki podziękował wszystkim przybyłym za uczestnictwo w tym ważnym dla Polaków wydarzeniu.

Uroczystą Sesję Rady Powiatu zamknął Przewodniczący Pan Jacek Kosmala.

ZDJĘCIA (wykonane przez p.Justynę Przęczek)

Dodano: 07-05-2013Dodano: 07-05-2013

__________________________________


Nidzickie obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i Roku Tuwimowskiego

W dniu 26.04.2013 roku na Zamku w Nidzicy, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, wspólnie z Parafią Miłosierdzia Bożego zorganizowały konkursy z okazji: sześćdziesiątej rocznicy śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima oraz 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Honorowy patronat nad konkursami objęli Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki i Burmistrz Nidzicy Dariusz Szypulski.
Słowo wstępne na temat w/w rocznic przedstawił profesor Waldemar Smaszcz, polski historyk, krytyk literacki, eseista i tłumacz.
Ogłoszone zostały 4 konkursy o zasięgu powiatowym dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Więcej informacji

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 06-05-2013

Dodano: 06-05-2013

__________________________________


  Kalendarz
Starosty
E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Co i jak załatwić
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamiarze
przeprowadzenia
postępowania o udzielenie
zamówienia
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2015
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl