Artykuły z kategorii

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy, przy ul. Traugutta 23 został wywieszony na...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

W dniu 17 czerwca 2016 roku w Parku im. Ferdynanda Gregorioviusa w Nidzicy odbyły się Powiatowe Zawody Sanitarne dla uczniów szkól podstawowych i gimn...

Turystyka i promocja regionu

W odpowiedzi na sugestie pasażerów wprowadzone zostały modyfikacje do wiosennego rozkładu lotów. Poniżej rozkład lotów do Krakowa i Berlina z Portu Lo...