Artykuły z kategorii

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

W dniu 9 czerwca 2016r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy zawarł umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

15 sierpnia 2016 roku w Nidzicy obchodzono uroczyście Święto Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyz...

Turystyka i promocja regionu

Głównym zamierzeniem projektu jest utworzenie nowego produktu turystycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi GPS. Geocaching jest to zabawa w ...