POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarz imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy
Powiat Nidzicki należy geograficznie do obszaru Pojezierza Mazurskiego. Położony jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, na granicy z województwem mazowieckim. W jego skład wchodzą cztery gminy: Kozłowo, Janowiec Kościelny Janowo oraz Nidzica., a łączna powierzchnia wynosi 961 km2. Powiat zamieszkuje około 33 tysięcy osób, z czego ponad 14 tysięcy w mieście Nidzica. W skład powiatu wchodzi 165 jednostek osadniczych, z których 103 to wsie sołeckie, średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 35 osób. Siedzibą Powiatu jest miasto Nidzica.

Powiat Nidzicki dysponuje gęstą siecią dróg, z czego 414,9 km to drogi powiatowe, 61,4 km krajowe, 145,5km wojewódzkie. Przez teren Powiatu przebiega również zelektryfikowana linia kolejowa Warszawa - Nidzica - Olsztyn, posiadająca połączenie z magistralą kolejową Warszawa - Gdańsk. Powiat Nidzicki należy do średnio uprzemysłowionych. Działają tu podmioty gospodarcze o charakterze handlowym, usługowym i wytwórczym. W większości są to podmioty małe i średnie. Rolnictwo jest główną bazą gospodarczą i społeczną gmin wchodzących w skład powiatu. Zasoby leśne stanowią podstawę do produkcji drewna i wyrobów z drewna. Naturalne warunki przyrodnicze zdecydowały o charakterze rozwoju Powiatu i ukształtowały główne gałęzie gospodarki. Najbardziej rozwinięte gałęzie to przemysł drzewny i metalowy. Na bazie dobrze rozwiniętego przemysłu drzewnego prężnie działa sektor meblarski.

Powiat Nidzicki należy do obszaru "Zielonych Płuc" Polski. Obszar ten to mało spotykany w skali europejskiej pagórkowaty krajobraz, pokryty licznymi polodowcowymi jeziorami, lasami obfitującymi w runo leśne i dziką zwierzynę. Liczne miejsca ze względu na swoją przyrodniczą wartość zostały objęte ochroną rezerwatową, gdzie można spotkać unikalne siedliska wielu rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

W niedalekiej odległości od Nidzicy znajduje się rezerwat krajobrazowy źródeł rzeki Łyny, rezerwat przyrody nieożywionej Koniuszanka I oraz rezerwat florystyczny Koniuszanka II ze starodrzewiem dębowym i wkomponowaną w krajobraz ścieżką dydaktyczną w leśnictwie Wikno, punkt widokowy nad jeziorem Zdręczno oraz oznaczone szlaki rowerowe i piesze. Okolice Jeziora Orłowo stanowią miejsce bytowania żółwia błotnego, niezwykle rzadkiego na terenie kraju. Osobliwością jest "Kamień Tatarski" - jeden z największych głazów narzutowych na Mazurach pozostawionych przez ustępujący lodowiec.

W tę wspaniałą przyrodę wtopione są zabytki historyczne. Miasto Nidzica może poszczycić się największym na Mazurach, XIV wiecznym, pokrzyżackim zamkiem o charakterze rezydencjonalno - obronnym.

Na uwagę zasługują też:
- klasztorek, w którym znajduje się archiwum państwowe,
- kościół św. Wojciecha z XIV w.
- kościół ewangelicki,
- cmentarz z I wojny światowej w Orłowie,
- Łyński Młyn,
- liczne kurhany i cmentarzyska.

Duża ilość jezior (33, w tym 22 w gminie Nidzica, 1 w gminie Janowo i 10 w gminie Kozłowo) i lasów, czyste środowisko, bogata historia powiatu stanowią doskonałe warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki.

  Kalendarz
Starosty
E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Co i jak załatwić
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamiarze
przeprowadzenia
postępowania o udzielenie
zamówienia
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2015
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl