Artykuły z kategorii

Aktualności

Kultura, Edukacja i Sport

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Powiat Nidzicki znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 3 Cyf...

Turystyka i promocja regionu

30 września br. na terenie Gór Dębowych Nadleśnictwa Przasnysz odbył się VII Rajd Gwiaździsty Zacheusza Nowowiejskiego. Impreza rozpoczęła się od uro...