Artykuły z kategorii

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

Program "mPotęga ma na celu zainspirowanie do zerwania ze schematami, rutyną lekcji matematyki oraz rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania t...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

W ramach realizowanych inicjatyw, które mają na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz wzrostu konkurencyjności polskiej żywności ministerstwo...

Turystyka i promocja regionu

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs #15latWMwUE skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurski...