Dnia 25 stycznia br. odbyło się spotkanie powiatowego zespołu ds. ekonomii społecznej. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki przywitał zaproszonych gości oraz członków zespołu. Następnie Starosta w towarzystwie Pani Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie oraz Krzysztofa Margola Prezesa Fundacji NIDA wręczyli akty powołania na członków zespołu. Lista członków zespołu nie jest zamknięta i można jeszcze dołączyć do tego zespołu.

            Zadaniem zespołu będzie promowanie ekonomii społecznej i upowszechnianie dobrych praktyk oraz inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.

Zarząd Powiatu w dniu 22 stycznia 2018 roku powołał Zespół do Spraw Ekonomii Społecznej w Powiecie Nidzickim w składzie:

 1. Lech Brzozowski – Wicestarosta Nidzicki
 2. Aleksandra Nowogórska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
 3. Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
 4. Anna Kalinowska – Kierownik PCPR
 5. Danuta Kamińska – Dyrektor MOPS
 6. Piotr Wiejak – Biuro Obsługi Firm w Nidzicy
 7. Anna Lewikowska przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiej Sieci Prometeusz
 8. Barbara Tyszka – Dyrektor Biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
 9. Marzena Radzymińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym
 10. Ewa Gałka – Przewodnicząca Zarządu Koła w Nidzicy PSNROzNI
 11. Barbara Margol – Prezes Zarządu Nidzickiego Funduszu Lokalnego