12 września br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Nidzickiego, któremu przewodniczył Starosta Nidzicki Marcin Paliński

Komisja zapoznała się z podejmowanymi działaniami powiatowych służb i inspekcji w zakresie letniego wypoczynku na terenie Powiatu Nidzickiego na podstawie przedłożonych informacji.

Galeria/2019/KomisjaBezpieczenstwa

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dot. semestru zimowego 2019/2020 można składać :

  1. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy lub za pośrednictwem poczty od 02 września do 10 października 2019 r.
  2. W formie elektronicznej w systemie SOW przygotowanym przez PFRON od 16 września do 10 października 2019 r.

5 września Starosta Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Renaty Mróz podpisali porozumienie z Komendantem Powiatowym Komendy Powiatowej Policji  w Nidzicy podinsp. Jarosławem Wiśniewskim dotyczące wsparcia finansowego w kwocie 19 500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

7 września w Kamionce Wicestarosta Paweł Przybyłek uczestniczył w uroczystym wręczeniu stypendiów Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

W tym roku w Programach Stypendialnych NFL uczestniczy 31 stypendystów – 19 uczniów szkół średnich Programu Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości, 7 studentów w Programie ŻAK, 2 studentki w Programie Żak im. Briana LaViolette. Do Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowane zostały 3 studentki.

Przebudowa ulicy Kościuszki zbliża się wielkimi krokami. To jedna z największych inwestycji mająca istotne znaczenie dla mieszkańców i turystów, ponieważ łączy centrum miasta z dworcem kolejowym. Wartość tego zadania to prawie 19 mln zł, z czego dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 13 mln zł. Dzięki zaangażowaniu samorządowców z Powiatu Nidzickiego oraz radnego sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego Patryka Kozłowskiego i dobrej współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie już wkrótce będziemy się cieszyć z bezpiecznych i komfortowych dróg w naszym powiecie.

Pozyskanie prawie 27 mln zł na realizację 8 zadań inwestycyjnych we wszystkich gminach to również szansa na zwiększenie atrakcyjności i dostępności infrastruktury turystycznej oraz terenów inwestycyjnych zapewniających rozwój gospodarczy gminom.

8 września Starosta Marcin Paliński wraz z radnym Rady Powiatu Grzegorzem Mróz wziął udział w Festynie "SAFRONIADA - Gmina to jak Rodzina" w Safronce.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa: powiat nidzicki, gm. Janowiec Kościelny, obręb Waśniewo / Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 43/1 (nieużytek) i 43/2 (nieużytek) o łącznej pow. 0,2694 ha

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

8 września Starosta Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek uczestniczyli w Gminnym Święcie Plonów w Janowie. Tradycyjnie dożynki rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w janowskim kościele. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na rynek. Podczas okolicznych przemówień głos zabrał Starosta Marcin Paliński, który podziękował rolnikom za owoce ich ciężkiej pracy.

źródło: nidzica.wm

6 września na Zamku w Nidzicy miała miejsce uroczysta Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków, a także edukację historyczną i kulturalną. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

W programie wydarzenia znalazły się m. in.: wystąpienie Członka Zarządu Woj. Warmińsko-Mazurskiego Sylwii Jaskulskiej, wykład dra Szymona Dreja „Granica Polski na przestrzeni dziejów”, wykład prof. Dariusza Makiłły „Domknięcie się Odrodzonej – walka o kształt granic Rzeczpospolitej 1918-1923/1939”, pokaz walk rycerskich i zwiedzanie Zamku.

W inauguracji wzięli udział także Poseł na Sejm RP Anna Wasilewska, Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Radny Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego Patryk Kozłowski, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Radni Rady Powiatu i Rady Miasta, pasjonaci historii oraz uczniowie.