W dniu dzisiejszym Starosta Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek wręczyli podziękowania dla Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy podinsp. Jarosława Wiśniewskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. mgr inż. Krzysztofa Mierzejewskiego i Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Anny Osłowskiej za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń pod nazwą Powiatowe Ćwiczenia Ratownicze – „Zamek 2019" oraz dla młodzieży i ich opiekuna Pana Jacka Gnidzińskiego za czynny udział.

8 listopada w Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie odbyły Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w Kościele Św. Rocha w Janowie, następnie wszyscy zebrali udali się na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, gdzie miała miejsce akademia przygotowana przez uczniów tej szkoły.

W wydarzeniu udział wzięli m in., Doradca Wojewody Woj. Warmińsko-Mazurskiego Mateusz Szkaradziński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Zdziarski oraz Wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki.

2560x1080logo herb

            Na przełomie października i listopada br. w powiatowych placówkach oświatowych odbyły się warsztaty z radcą prawnym Łukaszem Jałozą. Spotkania zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie, które w roku 2019 prowadzi punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego na terenie naszego powiatu.

            Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa zostały skierowane do naszych "najmłodszych z dorosłych", czyli uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty obejmowały upowszechnianie roli obywatela w bieżącym systemie prawnym z jednoczesnym wskazaniem konsekwencji płynących z naruszenia norm prawnych. Prowadzący skupił się na uczuleniu młodych ludzi w kwestiach przestrzegania prawa karnego oraz przestrzegania dyrektyw prawa cywilnego. m.in. posiadania i zażywania substancji psychoaktywnych, wypadków drogowych, przestępczości w Internecie. Była to również okazja do uświadomienia sobie różnic między wykroczeniem a przestępstwem oraz potrzeby zachowania czujności przy podpisywaniu umów, zakupach przez Internet, a także odpowiedzialności za słowa używane w portalach społecznościowych.

            W warsztatach wzięły udział: klasa III D z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz klasa III Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów był fakt, że warsztaty zebrały wszystkich uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Dziękujemy młodzieży za aktywny udział w spotkaniach, a nauczycielom i dyrektorom szkół za możliwość organizacji warsztatów.

Podstawa prawna przeprowadzonych działań: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r., poz. 294).

11 listopada odbyły się uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

zdjęcia: Gmina Nidzica

7 listopada Starosta Marcin Paliński, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji Święta Niepodległości zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Waśniewie-Grabowie.

W dniu dzisiejszym rozpoczął się remont drogi powiatowej Rączki – Łyna.

Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.

Koszt całego zadania to 2 694 926 zł.

Dzisiejszy dzień to kolejne dobre wieści dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego!

W obecności Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka, Wójta Janowa Grzegorza Napiwodzkiego oraz Wójta Kozłowa Marka Wolszczaka zostały podpisane trzy umowy na realizację zadań pod nazwą:


1. Remont drogi powiatowej na odcinku od DW 538 (Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo). Koszt zadania: 1.631.534,98 zł .

2. Remont drogi powiatowej Rembowo – Zembrzus Mokry Grunt. Koszt zadania: 737.532,60 zł;

3. Przebudowa drogi powiatowej Szemplino Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje). Koszt zadania: 1.649.683,55 zł. 

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.

Na realizację tych zadań Powiat Nidzicki otrzymał 70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, na którym została podpisana umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup środków trwałych na potrzeby placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki”. W spotkaniu uczestniczyły również Skarbnik Powiatu Renata Mróz oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Całkowity koszt zakupów środków trwałych na potrzeby powiatowych placówek oświatowych to kwota 98 700 zł.

Dofinansowane zadanie dotyczy wyposażenia kuchni w obiektach szkolnych w ekonomiczny sprzęt taki jak zmywarki i szafa chłodnicza oraz maszyn do konserwacji podłóg na salach gimnastycznych. Inwestycja ta ma na celu usprawnienie pracy obsługi i zapewnienie odpowiednich warunków higieny i bezpieczeństwa pracy jej użytkowników.

30 października, w obecności Starosty Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka została podpisana umowa na remont drogi powiatowej Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko na odc. Rączki – Łyna. Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.

Koszt całego zadania to 2 694 926 zł.

Przypominamy, że na realizację tego zadania Powiat Nidzicki otrzymał 70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, reszta to wkład własny Powiatu Nidzickiego oraz Gminy Nidzica.

26 października już po raz trzynasty w sali rycerskiej nidzickiego zamku rozbrzmiewała piosenka patriotyczna. Udział w konkursie wzięli zwycięzcy wyłonieni w gminnych przeglądach piosenki patriotycznej.

Jako pierwsi wystąpili najmłodsi uczniowie. Rozpoczęli przedstawiciele gminy Nidzica, a byli nimi uczniowie SZP nr 2. Zaśpiewali oni piosenki: "O mój rozmarynie" i "Pałacyk Michla". Do występu przygotował ich Marcin Bąkowski. Następnie na scenie pojawili się uczniowie SP w Zaborowie, przygotowani przez Magdalenę Górnecką. Zaśpiewali piosenki" "Uwierz Polsko" i "Piechota".

Reprezentantem gminy Janowo była SP w Muszakach. Widzowie usłyszeli piosenki: "Wojenko, wojenko" i "Co to jest niepodległość". Do występu przygotowała uczennicę Dorota Burek. Zmagania najmłodszych zakończyli uczniowie SP w Waśniewie - Grabowie, przygotowani przez Mirosławę Szczepkowską, którzy wykonali piosenki: "Tu wszędzie jest moja ojczyzna" i "Polskie kwiaty".

W kategorii klas V-VIII jako pierwsi wystąpili uczniowie SP w Napiwodzie, przygotowani przez Hannę Trochimowicz. Zaśpiewali oni piosenki: "Dnia pierwszego września" i „Moja litania".

Kolejni uczniowie to reprezentanci SP w Rogożu, przygotowani przez Danutę Kiejziewicz. Wykonali oni piosenki: "Ułani, ułani" i "Śpiewka 1920". Koleni wykonawcy to uczniowie SP w Janowie, których przygotował do występu Krzysztof Pisarski. Zaśpiewali piosenki: "Orlątko" i "Szara piechota". Wystąpili także uczniowie SP Waśniewo - Grabowo, których przygotowała Gabriela Podowska. Wykonali oni piosenki: "Serce w plecaku" i "Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos".

Ostatnią kategorię reprezentowali uczniowie ZSO i ZSZiO. Jako pierwsi wystąpili uczniowie "Górki", przygotowani przez Kingę Chmielińską i ks. Kamila Podlaszuka. Zaśpiewali piosenki: "Piechota" i "Kronika".

Jako ostatni wystąpili uczniowie ZSO w Nidzicy, których do występu przygotowała Krystyna Krystkiewicz. Uczniowie zaśpiewali piosenki: "Gloria victis" i "Niepodległa, niepokorna".

Jury w składzie: Michał Gogolewski, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie oraz Krzysztof Żukowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie, po burzliwej naradzie przyznało następujące miejsca:

Kategoria: szkoła podstawowa kl. I - IV:

I miejsce - SP nr 2 w Nidzicy

II miejsce - SP Muszaki

III miejsce - SP Zaborowo

IV miejsce - SP Waśniewo - Grabowo

Kategoria: szkoła podstawowa kl. V-VIII

I miejsce - SP w Janowie

II miejsca jury nie przyznało

III miejsce - SP Waśniewo - Grabowo, SP Rogóż i SP Napiwoda

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

I miejsce - ZSZiO w Nidzicy

II miejsce - ZSO w Nidzicy

 

W wydarzeniu udział wzięli m. in. Radny Sejmiku W-M Patryk Kozłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Członek Zarządu Powiatu Lech Brzozowski oraz Inspektor Oświaty Sławomir Knapiński.