W dniu 3 listopada 2016 roku na terenie Powiatu Nidzickiego odbyły się ćwiczenia obronne kierowane przez Pana Grzegorza Napiwodzkiego Starostę Nidzickiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Ćwiczenia rozpoczęło posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego prowadzone przez Przewodniczącego Zespołu Pana Grzegorza Napiwodzkiego, na którym omówiono zasady postępowania w sytuacji stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń.

Pierwszym praktycznym ćwiczeniem było wybudowanie maty zabezpieczającej przed ASF pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy i omówienie zasad zachowania się ratowników (członków OSP i Państwowej Straży Pożarnej)

Drugim praktycznym elementem ćwiczeń było prowadzenia akcji ratowniczej, w sytuacji powstania pożaru na obiekcie Stalmot – Wolmet S.A. w Nidzicy. Obok ćwiczącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ćwiczyły wszystkie jednostki i Ochotnicy z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a także Komenda Powiatowa Policji, Służba Zdrowia i uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy. Ćwiczenia były obserwowana przez wszystkich członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy pod kierownictwem Przewodniczącego Zespołu Pana Grzegorza Napiwodzkiego – Starosty Nidzickiego.