11 maja 2018 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbył się uroczysty apel z okazji "Dnia Strażaka”.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Z-cy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robertowi Flicińskiemu, po którym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Głos zabrał p.o. Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy bryg. Krzysztof Mierzejewski, który przywitał gości i wygłosił krótkie przemówienie okolicznościowe. Następnie  głos zabrał Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński, który podkreślił wyjątkowy charakter uroczystości, ze względu na przypadającą w tym roku 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki podziękował za codzienną gotowość do niesienia pomocy, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo gaśniczych. Życzył bezpiecznej służby i szczęśliwych powrotów z akcji.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń, medali i awansów.

ODZNACZENIA:

  1. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył

SREBRNYM MEDALEM” ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”

asp. Cezarego Gołębiewskiego

BRĄZOWYM MEDALEM” ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”

asp. sztab. Sebastiana Wojciecha Rucińskiego

  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył

SREBRNĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

dh Waldemara SZYMAŃSKIEGO 

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

bryg. Krzysztofa Mierzejewskiego   

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

  1. kpt. Dariusza JANKOWSKIEGO

asp. sztab. Sebastiana RUCIŃSKIEGO

mł. ogn. Marcina WESOŁOWSKIEGO

AWANSE:

  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień

BRYGADIERA  mł. bryg. Krzysztofowi MIERZEJEWSKIEMU

  1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień

ASPIRANTA   mł. asp. Barbarze URBANOWICZ

III. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie

STARSZEGO OGNIOMISTRZA   ogn. Krzysztofowi LEWIKOWSKIEMU

OGNIOMISTRZA   mł. ogn. Sebastianowi KOWALCZYK

OGNIOMISTRZA   mł. ogn. Tomaszowi MARGALSKIEMU