4 grudnia w sali rycerskiej nidzickiego zamku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 70-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Warmii i Mazurach Oddziału Rejonowego w Nidzicy oraz Dni Honorowych Dawców Krwi.

   Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki zabierając głos zwrócił się do Honorowych Dawców Krwi –To, co robicie jest naprawdę wielkie. Chcę podziękować za ten dar życia. Bezinteresownie ratujecie życie oddając krew. Starosta zdementował również pogłoski o zamknięciu Punktu Krwiodawstwa w Nidzicy. - Wspólne działanie z gminą spowodowało, że udało się uratować punkt. ZOZ zobowiązał się, że od 1 stycznia 2016 r. nie będzie pobierał czynszu od Punktu.

   Wydarzenie zakończyło wręczenie Honorowym Krwiodawcom odznaczeń i wyróżnień. Odznakę Kryształowe Serce za honorowe oddawanie krwi oraz prowadzenie działalności propagującej honorowe krwiodawstwo i akcji „Moja krew, mój pierwszy raz” wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych otrzymał Jan Bartkowski. Medal „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” za działalność propagującą honorowe krwiodawstwo na terenie gminy Janowo otrzymał Krzysztof Chmieliński.

   Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża w uznaniu szczególnych i wieloletnich zasług w działalności na rzecz PCK otrzymały: Krystyna Lelewska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rejonowego Oddziału PCK w Nidzicy (odznaka I stopnia), Anna Piotrowska – opiekun Szkolnego Koła PCK w SP w Waśniewie – Grabowie (odznaka III stopnia) oraz Nidzicki Fundusz Lokalny (odznaka IV stopnia).

   Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymali: Piotr Bogusławski, Andrzej Chojnacki, Iwona Gałęziewska, Dorota Łazicka, Rafał Nowak, Marcin Skibniewski, Anna Woźniak (I stopnia), Honorata Burdyńska, Stefania Ciuchno, Beata Deptuła, Damian Dramiński, Dariusz Grzebała, Tomasz Kaminiecki, Janusz Majewski (II stopnia), Grażyna Bałdyga, Marta Czekała, Rafał Jabłonowski, Iwona Krajewska, Magdalena Kowalkowska, Robert Kęcik, Mateusz Libudzki, Bartosz Łukasik (III stopnia).

   Za wieloletnią współpracę podziękowania i dyplomy otrzymali: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Miejski w Nidzicy, Urzędy Gminy Janowo, Janowiec Kościelny i Kozłowo, Waldemar Szymański, Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, Maria Piasecka, Danuta Kamińska, Paweł Bukowski, Bogumiła Szpandowska, Krzysztof Lewikowski, Jerzy Morawski, Barbara Galas, Witold Szempliński, Zbigniew Słupski, Jerzy Grabowski, Sławomir Knapiński, Stanisław Koziński, Paweł Florysiak, Krzysztof Chmieliński.