POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarz imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy

Święto Policji

27 lipca, w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji. Gości, policjantów, pracowników cywilnych oraz emerytów nidzickiej Policji powitał komendant, inspektor Witold Barcikowski.

W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia oraz nadano awanse funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Wyróżniono najlepszych policjantów Komendy Powiatowej....Więcej informacji

Treść listu z życzeniami od władz samorządu powiatowegoDodano: 31-07-2015

__________________________________


IX Obchody Dnia Żółwia

W sobotę, 25 lipca przy Świetlicy Środowiskowej w Orłowie odbyły się już IX Obchody Dnia Żółwia. Miejsce wkoło świetlicy środowiskowej w Orłowie zapełniło się nie tylko dziećmi ze świetlic środowiskowych, które były w trakcie obozu, ale także goście specjalni, którymi byli: Krzysztof Majcher–herpatolog z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz redaktor Polskiego Radia programu 1 – Dariusz Kwiatkowski. W obchodach wzięli udział również Zastępca Burmistrza Leszek Śpiewak i reprezentujący Powiat Nidzicki Paweł Przybyłek oraz radni.

Organizatorem obchodów było Centrum Aktywności Lokalnej OCAL w Orłowie a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Nidzicy. Do przygotowanych atrakcji dla zebranych zaliczają się interesujący program przedstawiony przez dzieci ze świetlicy w Bolejnach, gra w żywe szachy, trójbój rodzinny, gry dla dzieci na trawie, występ zespołu „Wiosenny Kwiat”. Na zakończenie dla wszystkich uczestników została zorganizowana dyskoteka.


Dodano: 31-07-2015

__________________________________


Festyn nad Omulewem

25 lipca br atrakcyjną oferta nad jeziorem Omulew przygotowało stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej, gdzie miejsce miał Rodzinny Festyn Kulturalno-Sportowy „Z LOTem nad Omulewem”.

Przygotowoano wiele atrakcji dla wszystkich począwszy od najmłodszych.
Na początek odbył się wyścig kolarski Tour de Omulew o puchar Burmistrza Nidzicy. Z 9 uczestników biorących udział w wyścigu najlepszy był Witold Zagożdżon, tuż po nim do mety dotarł Piotr Roman i Dariusz Czajka.

Zorganizowany został także turniej piłki plażowej o puchar Starosty Powiatu Nidzickiego. Puchar za pierwsze miejsce otrzymała para w składzie: Łukasz Cichocki i Bartosz Sobczyk, drugie miejsce zajęli: Bartłomiej Dzierzęcki i Wojciech Studziński, na trzecim miejscu uplasowali się: Maciej Morawski i Kamil Byller.

Odbył się również konkurs Psich Piękności, a grupa ASG z Nidzicy stworzyła okazję do strzelania do tarcz.
Czas zebranym umiliły także występy dzieci ze świetlicy w Jabłonce, które zostały przygotowane pod opieką Honoraty Joniak, które przedstawiły program wokalno – aktorski.      Organizatorem była Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego, a współorganizatorami był Powiat Nidzicki, Gmina Nidzica, Nidzicki Ośrodek Kultury, Sołectwo Wikno, Sołectwo Jabłonka, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


Dodano: 31-07-2015

__________________________________


Wizyta przyjaciół z Buzancais

27 lipca br w Ratuszu odbyło się spotkanie z delegacją z zaprzyjaźnionego miasta Buzancais. Podczas spotkania została podpisana Umowa Przyjaźni i Współpracy przez Grzegorza Napiwodzkiego Starostę Nidzickiego oraz przez Elżbietę Góralską Przewodniczącą Rady Powiatu. Wcześniej we Francji umowę podpisali: Burmistrz miasta Buzancais, Burmistrz St Gemme oraz Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy i przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Przybyłek.

Następnie zebrani przeszli na skwer, który mieście przy ulicy Żeromskiego. Skwer Przyjaźni „Polsko – Francuskiej” uwieczniający przyjaźń pomiędzy gminą Nidzica, Powiatem Nidzickim i francuskimi miastami Saint Gemme i Buzancais. Uroczystego otwarcia dokonali Wanda Kumelska Prezes Nidzickiego Stowarzyszenia Przyajźni Polsko – Francuskiej, Jean Pierre Perreau przewodniczący Komitetu Współpracy Polsko-Francuskiej, Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy oraz Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki.


Dodano: 31-07-2015

__________________________________


Spotkanie z delegacją Nidzickiego Funduszu Lokalnego

29 lipca br. odbyło się spotkanie Grzegorza Napiwodzkiego Starosty Nidzickiego z Panią Barbarą Margol Prezesem Nidzickiego Funduszu Lokalnego, Andrzejem Zawieską członkiem zarządu NFL oraz delegacją z Węgier. W spotkaniu uczestniczył również Paweł Przybyłek.

Delegacja z Węgier która przyjechała do Nidzicy poszukuje dobrego wzorca do stworzenia Funduszu Lokalnego w swoim mieście Debreczyn.
Starosta podkreślał bardzo dobrą współpracę z Nidzickim Funduszem Lokalnym, przez które Starostwo Powiatowe przekazuje co rok fundusze m.in. na program Stypendialny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz w ramach regrantingu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektów.

NFL dokłada do tego programu środki pozyskane z programów unijnych. W tym roku w sumie do stypendystów i organizacji trafi 71 tyś złotych.


Dodano: 31-07-2015

__________________________________


Kolejny sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy otrzymał kolejny sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyłóżkowy monitor Spot Vital Signs otrzymany z WOŚP stanowi doskonałe narzędzie do szybkiego i dokładnego pomiaru oraz rejestracji podstawowych parametrów funkcji życiowych pacjentów (ciśnienie, tętno, saturacja,temperatura) przebywających na oddziałach szpitalnych. Ponadto monitor umożliwia bezprzewodową transmisję danych.
ZOZ otrzymał również wagę krzesełkową SECA 959.

Posiada wygodne siedzisko, zapewnia bezpieczną pozycję, składane podłokietniki i wysuwane podnóżki sprawiają, że wyjątkowo przyjazna obsługa jest jeszcze przyjemniejsza. Blokowane tylne koła gwarantują bezpieczeństwo podczas siadania i wstawania. Umiejscowienie dużego wyświetlacza LCD za siedziskiem ułatwia intuicyjną obsługę licznych funkcji, takich jak TARA, HOLD i BMI. Dzięki technologii seca 360° wireless wartości pomiarów mogą być przesłane za pomocą jednego przycisku na bezprzewodową drukarkę lub PC. Z punktu widzenia ZOL waga jest szczególnie ważna ze względu na możliwość stałego monitorowania wagi pacjentów co z kolei umożliwia rzetelną ocenę ryzyka związanego ze stanem odżywienia pacjenta. Biorąc pod uwagę, że niedożywienie wśród osób w podeszłym wieku jest powszechnym i bardzo poważnym problemem, stały monitoring wagi pacjentów umożliwia podjęcie w odpowiednim czasie interwencji żywieniowej w postaci bądź to doustnych suplementów diety bądź też w postaci żywienia dojelitowego.


Dodano: 31-07-2015

__________________________________


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?
Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

.::Pobierz niezbędne informacje::.


Dodano: 22-07-2015

__________________________________


„Na dobry początek” dla wiejskich dzieci

Rozpoczął się nabór wniosków do VIII edycji konkursu, którego celem jest podnoszenie jakości edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości.
Można w nim zdobyć nawet 10 tys. zł na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla najmłodszych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

Projekty w konkursie „Na dobry początek” mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

Kryteria uwzględniane przy ocenie wniosków to: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań, klarowność budżetu oraz dochód na mieszkańca gminy, w której ma siedzibę wnioskodawca.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online. Termin upływa 10 września 2015 roku o godzinie 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.

Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 188 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,653 mln zł. Dzięki nim 6.780 dzieci wzięło udział w zajęciach: plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych i związanych z poznawaniem środowiska naturalnego, w 71 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęć dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji przedszkolnej. 106 przedstawicieli grantobiorców uczestniczyło w szkoleniach służących podnoszeniu ich kompetencji z zakresu pracy z dziećmi.

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: fundacja@fundacjabgk.pl


Dodano: 17-07-2015

__________________________________


Kolejny sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15 lipca 2015r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy otrzymał kolejny sprzęt medyczny od WOŚP.
Jest to 5 pomp infuzyjnych. W tym dniu odbyło się tez szkolenie personelu z obsługi sprzętu.

Pompa infuzyjna stosowana jest do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania zadanego leku. Pompa ta zbudowana jest z korpusu wraz z układem elektronicznym, wyświetlaczem i szeregiem przycisków, specjalnej "strzykawki" oraz tłoka wraz z siłownikiem, umożliwiającym mechaniczne przesuwanie tłoka w "strzykawce".

Pompę infuzyjną stosuje się w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba łatwego, dokładnego dawkowania leku.


Dodano: 17-07-2015

__________________________________


Dni Nidzicy 2015 zakończone

W dniach od 9 do 12 lipca odbyły się Dni Nidzicy. W ciągu kilku dni Nidzica stała się miejscem oblężonym przez turystów ale również przez media.

W sobotę 22 lipca podczas odbywającego się w hali sportowej Gortat Camp Nidzica odwiedziła nas Pani Premier Ewa Kopacz, Otylia Jędrzejczak czy Paweł Papke. Rycerze w sobotę walczyli na zamku, a wieczorem odbyło się już tradycyjne palenie grodu. Na rynku miasta od wczesnych godzin odbywały się koncerty. Gwiazdą wieczoru był zespół Zakopower.

W niedzielę odbył się Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Drobiowego na który przyjechała Pani Wioletta Śląska – Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Jarosław Sarnowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Po południu odbył się zmROCK, a gwiazdą wieczoru był zespół Kobranocka.

Przez wszystkie dni odbywał się na zamku turniej 100 polowych warcabów na który zjechali najlepsi warcabiści ze świata.


Dodano: 15-07-2015

__________________________________


Spotkanie z przedstawicielami klubów piłkarskich Powiatu Nidzickiego

Na Zarząd Powiatu w dniu 09 lipca 2014 roku zostały zaproszone piłkarskie kluby sportowe działające na terenie powiatu nidzickiego. Zarząd podziękował przedstawicielom Klubów za promocję powiatu podczas rozgrywek piłkarskich na terenie kraju.
Podziękowania otrzymały następujące kluby piłkarskie:

- MKS START Nidzica,
- LZS ORZEŁ JANOWIEC KOŚCIELNY,
- KLUB SPORTOWY GMINA KOZŁOWO.


Dodano: 14-07-2015

__________________________________


KOMUNIKAT BURMISTRZA NIDZICY

Burmistrz Nidzicy informuje, że kolejne kontrolne badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniach 8 i 10 lipca, z wykorzystywanego obecnie ujęcia wody przy ul. Kolejowej, potwierdziły przydatność wody do spożycia. Zostały pobrane również próbki wody z punktów odbioru na terenie miasta, które potwierdziły nieprzekroczenie żadnych norm. Natomiast ujęcie wody przy ul. Wyborskiej nadal jest wyłączone i trwają prace, mające na celu jego ponowne uruchomienie.


Dodano: 14-07-2015

__________________________________


Modernizacja dróg powiatowych - Sarnowo gm. Kozłowo

Powiat Nidzicki złożył wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na realizację inwestycji pn.: ”Przebudowa dróg powiatowych 1587N Szkotowo – Rogóż – Kozłówko - Sarnowo Nr 1548N dr. nr 1587N Krokowo-Napierki nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo” o długości dł. 1073,96mb.

Wniosek zostało pozytywnie rozpatrzony i w 2015 roku przystąpiono do realizacji. Inwestycja została zaplanowana w partnerstwie z Gminą Kozłowo. Głównym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych PRDI S.A z Mławy.

Całkowity koszt inwestycji 899766,14zł, w tym dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - 449883,00zł dotacja z Gminy Kozłowo - 224941,57zł środki własne 224941,57zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5metrów o łącznej długości powyżej 1km. Wykonano chodniki z kostki betonowej o powierzchni prawie 1600m2, powstała zatoka autobusowa o powierzchni prawie 100m2, miejsca parkingowe z kostki betonowej o powierzchni 360m2. Wykonano zjazdy z kostki betonowej i masy bitumicznej. Przebudowano 3 skrzyżowania. Pobocze zostało uzupełnione kruszywem oraz płytami ażurowymi. Namalowano znaki poziome oraz zamontowano oznaczenie pionowe w ilości 49 sztuk.

Dzięki tej inwestycji przebudowana droga posiada właściwe parametry techniczne co wpłynie na bezpieczeństwo poruszania się pojazdów i pieszych oraz estetyczny wygląd miejscowości. Wybudowana droga zaspokoi najpilniejszą potrzebę komunikacyjną Gminy Kozłowo.


Dodano: 13-07-2015

__________________________________


Informacja Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy

W dniu 8 lipca 2015 roku Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki po uzyskaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nidzicy o przekroczeniu dopuszczalnej dawki trichloroetylenu w ujęciu wody przy ulicy Wyborskiej. Natychmiast zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy.

W trakcie spotkania wysłuchano informacji Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nidzicy oraz Prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji.

Podjęto natychmiastowe działania:
1. Zamknięto ujęcie wody przy ulicy Wyborskiej i przełączenie się na alternatywne źródło zasilania przy ulicy Kolejowej.
2. Natychmiastowego przeprowadzenia przepłukania sieci wodociągowej w miejscowości Nidzicy, Robaczewo, Piątki, Litwinki, Tatary, i Nibork Drugi.
Jednocześnie Starosta polecił przygotowanie alternatywnego zaopatrzenia w wodę za pomocą dostępnych 6 tysiąc litrowych beczek na wypadek spadków ciśnienia i braków wody.

W Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miasta uruchomione zostały stałe punkty Zarządzania Kryzysowego.


Dodano: 09-07-2015

__________________________________


Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy

Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy w roku 2013 w ramach przedsięwzięcia p.n. ,,Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy”, złożyła wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach programu priorytetowego pt. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investmen Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Wniosek został oceniony pozytywnie pod kontem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych i w kwietniu 2015 roku została podpisana umowa o dofinansowaniu w/w przedsięwzięcia.

W dniu 23 czerwca 2015r. podpisana została umowa o wykonanie robót budowlanych, oraz nastąpiło przekazanie placu budowy. W dniu 26 czerwca 2015r. rozpoczęto prace w ramach których zostaną wykonane następujące czynności:
- budynek strażnicy (budynek administracyjny, garaż oraz podział bojowy JRG);
-docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wjazdowych bram garażowych, wymiana nagrzewnic w garażu, modernizacja instalacji elektrycznej z wymianą źródeł światła na energooszczędne, montaż instalacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją.

Zostaną również zamontowane kolektory słoneczne jako odnawialne źródło energii w celu ogrzania wody użytkowej;
- budynek magazynowo-garażowy - docieplenie ścian i stropów, wymiana bram garażowych, wymiana luksferów na okna o odpowiednie klasie energetycznej;
- budynek kotłowni - docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.


Dodano: 07-07-2015

__________________________________


  Kalendarz
Starosty
E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Co i jak załatwić
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamiarze
przeprowadzenia
postępowania o udzielenie
zamówienia
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2015
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl