POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarze imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy

Serdecznie zapraszamy do udziału
Warmia i Mazury Senior Games

W dniu 29 sierpnia 2014 roku w Amfiteatrze w Ostródzie odbędzie się uroczyste otwarcie Międzynarodowych Zawodów Sportowych Warmia Mazury Senior Games 2014, których inicjatorem jest Marszałek Województwa Warmińsko –Mazurskiego Jacek Protas.

Ideą tej inicjatywy jest zachęcenie osób starszych w wieku 45 lat i starszych do udziału w indywidualnych zmaganiach sportowych, natomiast w grach zespołowych już mogą brać udział zawodnicy 40 –letni i starsi.

Gospodarzami tegorocznych zawodów sportowych będzie 7 miast województwa warmińsko – mazurskiego, w tym Nidzica (Olsztyn, Iława, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Orneta, Pasłęk).

Przez ostatnie dwa dni sierpnia w naszym mieście odbędą się zmagania zawodników w podnoszeniu ciężarów , które będą rozgrywane na hali sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału jak i kibicowania zawodnikom.

Szczegóły dotyczące imprezy

Dodano: 27-08-2014

__________________________________


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Szemplino Czarne

Informuję, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Szemplino Czarne, oznaczonej numerem działki 58 o pow. 0,1284 ha

Ogłoszenie

Dodano: 26-08-2014

__________________________________


XLI sesja Rady Powiatu

Zapraszamy na XLI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy, która odbędzie się 29 sierpnia (piątek), o godz. 12, w sali konferencyjnej nidzickiego ratusza.

Porządek obrad

Dodano: 26-08-2014

__________________________________


Nieuchronnie zbliża się jesień, rozpoczęły się dożynki w powiecie

Gminno - Parafialne Dożynki w Kozłowie w dniu 24 sierpnia 2014 roku zainaugurowały w tym roku święto plonów, które rozpoczęły się mszą świętą przy ołtarzu polowym w Kozłowie. Mszę celebrował proboszcz Kozłowa ks. Andrzej Chędoszko oraz rektor Seminarium Duchownego w Olsztynie Ks. dr Paweł Rabczyński.
Po zakończonej eucharystii Wójt Gminy Kozłowo Pan Jacek Jankowski przywitał gości i delegacje dożynkowe z poszczególnych sołectw oraz podziękował wszystkim rolnikom za trud wkładany w ich codzienną pracę.

W uroczystościach wzięli udział:
Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Pan Lech Brzozowski oraz członek Zarządu Powiatu Pan Janusz Kwiatek.

Jak co roku nieodłącznym elementem Święta Plonów był konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, w którym I miejsce zdobyło Sołectwo Kozłowo. Najładniej przygotowanym stoiskiem promocyjnym sołectw Gminy Kozłowo, było również stoisko Sołectwa Kozłowo.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 25-08-2014

__________________________________


Kolejne udogodnienia dla pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych

W nidzickim szpitalu zakończono kolejny remont realizowany w ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy”.

W ramach projektu dostosowano I piętro budynku szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie pomieszczeń higieniczno –sanitarnych poradni ginekologiczno - położniczej oraz zakupiono i zainstalowano platformę schodową.
Łączna wartość inwestycji wynosi 115.636,15 zł, w tym udział własny 56.243,95 zł. i środków PFRON 59.392,20 zł.

W dniu 19 sierpnia 2014 r. Zarząd Powiatu w Nidzicy złożył wizytę w nidzickim szpitalu, gdzie zapoznał się z końcowym efektem zrealizowanego przedsięwzięcia.
Zakres wykonanych zadań ułatwi pacjentom pobyt w szpitalu, a w szczególności osobom niepełnosprawnym.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 20-08-2014

__________________________________


Uroczyste Obchody Święta Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia 2014 roku w Nidzicy obchodzono uroczyście Dzień Wojska Polskiego. Uroczystość zainaugurowała msza święta w intencji Ojczyzny w kościele św. Wojciecha. W uroczystościach uczestniczyli w szczególności: senator prof. Ryszard Górecki, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego Patryk Kozłowski, gen. Jan Szałaj, gen. Lech Stefaniak, płk. Zbigniew Krajewski, płk Andrzej Matuszak, kmdr Marek Justyna, przedstawiciele WKU mjr Mariusz Witkowski i mjr Zbigniew Stakun, przedstawiciele Zarządu Warmińsko Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Olsztynie Prezes Jerzy Kowalski i Dyrektor Jan Szydłowski oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Nidzickiego, członkowie związków kombatanckich, przedstawiciele Wojska Polskiego i ugrupowań politycznych, dyrektorzy powiatowych i gminnych jednostek podległych, a także przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży.

Oprawę muzyczną mszy świętej podkreślały podniosłe akordy Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nidzicy pod batutą Pana Stanisława Lipińskiego. Ponadto uroczystość uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe kombatantów, Wojska Polskiego, harcerzy, LOK i nidzickich szkół. Na zakończenie mszy świętej wystąpił z krótkim przemówieniem gen. Jan Szałaj oraz senator prof. Ryszard Górecki.

Po mszy świętej złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie na Cmentarzu Wojennym złożono wiązanki kwiatów przez delegacje organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, harcerzy i szkół powiatowych  i gminnych oraz przedstawicieli samorządów, powiatowego i gminnych.
Na cmentarzu głos zabrał Stanisław Idec, gen. Lech Stefaniak oraz Burmistrz Nidzicy Pan Dariusz Szypulski, którzy w kilku zdaniach nawiązali do historii Święta Wojska Polskiego.

Na zakończenie uroczystości na cmentarzu wojennym Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki w imieniu Samorządu Powiatu Nidzickiego i własnym podziękował wszystkim uczestnikom za udział w tej ważnej dla Polaków uroczystości.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 18-08-2014

__________________________________


Uroczyste ognisko z okazji Święta Hufca

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska Komenda Hufca w Nidzicy zorganizowała w dniu 9 sierpnia 2014 roku nad jeziorem w Zawadach uroczyste ognisko z okazji Święta Hufca.

W imieniu Starosty Nidzickiego Pana Grzegorza Napiwodzkiego w uroczystości uczestniczył Wicestarosta Nidzicki Pan Lech Brzozowski, który wręczył na ręce Pani Karoliny Pstrągowskiej Komendanta Hufca Nidzica ZHP list gratulacyjny oraz okolicznościowy upominek.

W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor ZOOKS iT, dyrektorzy szkół, dyrektor MOPS, dyrektor NOK, przedstawiciele władz miasta oraz rodzice i zaproszeni goście.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 18-08-2014

__________________________________


I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że od sierpnia 2014r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje nowy kontrakt w zakresie PORADNI NEUROLOGICZNEJ w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

Pacjenci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego mogą zgłaszać się do rejestracji ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 25, tel. 89 625 05 00 lub skorzystać z rejestracji internetowej – aplikacja dostępna na stronie internetowej: www.zoz.nidzica.pl

PORADNIA NEUROLOGICZNA MIEŚCI SIĘ W PRZYCHODNI OBWODOWEJ W NIDZICY UL. TRAUGUTTA 13 – I PIĘTRO ŚWIADCZEŃ UDZIELA LEK. MED. EWA WAWER-MAKSIMIUK

Dodano: 11-08-2014

__________________________________


Konkurs AGRO – EKO TURYSTYCZNEGO „ZIELONE LATO 2014”

Informujemy i zachęcamy zainteresowane osoby do udziału w konkursie AGRO – EKO TURYSTYCZNEGO „ZIELONE LATO 2014”.

Celem konkursu Agro-Eko-Turystycznego ZIELONE LATO jest promocja obiektów turystyki wiejskiej na obszarze Warmii i Mazur. Tegoroczny konkurs organizowany jest w następujących kategoriach: gospodarstwa gościnne (wypoczynek u rolnika), gospodarstwa gościnne (wypoczynek na wsi) oraz zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest m.in.: prowadzenie czynnej działalności w zakresie turystyki na terenach wiejskich, posiadanie rejestracji prowadzonego obiektu w ewidencji gminnej w kategorii „innych obiektów niebędących obiektami hotelarskimi, świadczących usługi hotelarskie”, zgłoszenie obiektu, zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu na Arkuszu Zgłoszenia Obiektu do 20 sierpnia 2014 r.

Szczegóły konkursu oraz potrzebne dokumenty znajdą Państwo na stronie: www.portal.warmia.mazury.pl

Dodano: 07-08-2014

__________________________________


Konkurs Fotograficzny „Senior w obiektywie i za obiektywem”

Fundacja Dworek Skórzewski organizuje Konkurs Fotograficzny „Senior w obiektywie i za obiektywem”.

Cele konkursu:
1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych,
2. integracja środowiska seniorów, a także organizacji , instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi,
3. rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów,
4. prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych,
5. motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze,
6. zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- Senior w obiektywie – obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, a głównym tematem są osoby starsze,
- Senior za obiektywem – „Najważniejsze dla mnie jest/są …” obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.fundacjadworekskorzewski.pl

Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku na adres:

Fundacja Dworek Skórzewski
ul. Poznańska 6,
60-185 Skórzewo
lub e-mail: dworekskorzewski@gmail.com

Dodano: 07-08-2014

__________________________________


E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
  Kalendarz
Starosty
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Realizowane sprawy
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2005-2014
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl