POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarze imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy

Konkurs filmowy: Warmia i Mazury – 10 lat zmian w regionie

Podejmij wyzwanie i opowiedz w formie krótkiego filmu na pytanie: Co się zmieniło wokół Ciebie w okresie ostatnich 10 lat i wygraj atrakcyjne nagrody!

Zasady są proste:
Pomyśl o tym, co szczególnego zmieniło się w Twoim otoczeniu, miejscu zamieszkania, w Twoim życiu i życiu Twoich najbliższych.
Rozwiń myśl i stwórz błyskotliwy oraz łatwy w odbiorze materiał filmowy, w którym zaprezentujesz odpowiedź na pytanie zawarte w tytule konkursu.
Zgłoś film do konkursu.

Film powinien trwać nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 minuty. Może mieć formę zapisu chwili, ciekawej sytuacji, zabawnej historii, wywiadu, reportażu, inscenizacji, prezentacji multimedialnej lub komiksu.

Film może:
- być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym,
- łączyć obraz filmowy lub zdjęcia z techniką animacyjną lub być w całości animowany,
- zawierać podkład muzyczny bądź dźwiękowy, napisy lub być niemy,
- zawierać propozycje autorskie.

Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy biorą udział w konkursie w zespołach trzyosobowych.

Termin nadsyłania prac konkursowych: 10 października 2014 r.!

Wręczenie nagród i prezentacje filmów zaplanowano na dzień 29 października 2014 r., w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2014.

Szczegóły konkursu.


Dodano: 17-09-2014

__________________________________


ZAPRASZAMY NA RODZINNY RAJD ROWEROWY - 21 WRZESIEŃ 2014r.


Dodano: 17-09-2014

__________________________________


OGŁOSZENIE - o naborze do prac w komisji konkursowej

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy 1 września 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań integracyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013, Nr 674 z późn. zm.).

Otwarty konkurs ofert został ogłoszony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). Otwarcie ofert nastąpi 22 września 2014 r. o godzinie 10.00 w pokoju nr 10
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.
Na podstawie art. 15 pkt. 2d wyżej cytowanej ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
W związku z powyższym organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, proszone są o zgłoszenie swoich przedstawicieli do 19 września 2014 r.

Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres urzędu, mailowo: na adres olni@up.gov.pl lub faxem pod nr 89 6250 139.

Dodano: 17-09-2014

__________________________________


ZAPRASZAMY NA IV RAJD GWIAŹDZISTY im. ZACHEUSZA NOWOWIEJSKIEGO - 28 WRZESIEŃ 2014r.
REGULAMIN RAJDU

Dodano: 17-09-2014

__________________________________


VI Turniej Drużynowy o Puchar Starosty Nidzickiego

Już po raz szósty w dniu 14 września 2014 roku odbył się Turniej Drużynowy o Puchar Starosty w podnoszeniu ciężarów, na hali widowiskowo – sportowej w Nidzicy.
W turnieju wzięło udział 9 drużyn z kraju i z zagranicy.

I miejsce zdobyła drużyna z Rosji Miedvied I Kalingrad
II miejsce zdobył zespół Orląt z Łukowa.
III miejsce zajęła reprezentacja z TS I NIDA Nidzica.

Najlepszym zawodnikiem okazał się reprezentant Rosji Siergiej Danilov, a najlepszą zawodniczką Dominika Lokingova z Czech.
Pamiątkową koszulkę dla najcięższego zawodnika turnieju otrzymał Krystian Augustyniak, także otrzymał telewizor, który ufundował Pan Jacek Kosmala Przewodniczący Rady Powiatu.
Zwycięzcom puchary i nagrody wręczali: Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki i  Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Kosmala.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 16-09-2014

__________________________________


Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka w Janowcu Kościelnym

W dniu 14 września w Gminnym Świecie Pieczonego Ziemniaka w Janowcu Kościelnym uczestniczył Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Pan Lech Brzozowski oraz radni Powiatu Nidzickiego. Uroczystość rozpoczęła się uroczystym korowodem z pod kościoła na mszę świętą, która odbyła się na stadionie. Po mszy świętej otwarcie dożynek zainaugurowała Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pani Bożena Grochala. W trakcie uroczystości komisja konkursowa oceniała stoiska sołeckie oraz wieńce dożynkowe.

I miejsce zdobyła wieś Smolany-Żardawy za najładniejsze stoisko, natomiast wieniec dożynkowy był najładniejszy z sołectwa Bielawy, który będzie reprezentował gminę na dożynkach wojewódzkich w Olsztynku.

Nagrody wszystkim zwycięzcom wręczali: Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pani Bożena Grochala, poseł Zbigniew Włodkowski, Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Pan Lech Brzozowski, Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny Pan Tomasz Zakrzewski oraz Pan Ewa Stasiukiewicz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 16-09-2014

__________________________________


Przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego.

Od dnia 3 września 2014 r. rozpoczęły się prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

Realizacja tej inwestycji została zaplanowana w budżecie Powiatu Nidzickiego na rok 2014. W miesiącu lutym 2014 r. wystąpiono z wnioskiem do Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o ujęcie tego zadania inwestycyjnego w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2014”. Dnia 30 kwietnia 2014 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił Program. Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Panią Marszałek Anną Wasilewską, inwestycja pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy” została ujęta w Programie z dofinansowaniem na 2014 r. w wysokości 150 000 zł.

Na tej podstawie Powiat Nidzicki w miesiącu maju 2014 r. złożył wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i dnia 22 sierpnia została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Nidzickim i Ministerstwem Sportu na dofinansowanie zadania. W miesiącu sierpniu 2014 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, który wygrała nidzicka firma. W dniu 3 września 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym MAX-BUD Sp. z o.o. z Nidzicy. Zgodnie z umowa zakończenie robót nastąpi do dnia 31 października 2014 r.

Jeszcze w 2014 r. przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy powstanie nowoczesny obiekt sportowy przeznaczony do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną.

Dodano: 16-09-2014

__________________________________


Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

W dniu 14 września 2014 roku odbyło się Gminne Święto Plonów w Janowie, w połączeniu z odsłonięciem tablicy upamiętniającej profesora Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Janowie. Następnie w uroczystym korowodzie wszyscy uczestnicy dożynek zebrali się na placu, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy i jej poświęcenie. Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki w krótkim wystąpieniu przywitał wszystkich zebranych i przedstawił kim był prof. Wojciech Bogumił Jastrzębowski oraz jak zrodziła się inicjatywa uczczenia wybitnego rodaka.
Starosta podkreślił, że postać profesora jest tak wybitna, że już 2007 roku nadano jego imię Zespołowi Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Następnie zabrał głos główny inicjator uczczenia profesora Jastrzębowskiego, prof. Ryszard Juszkiewicz, który bliżej przedstawił postać i zasługi prof. Jastrzębowskiego. W hołdzie delegacje: Powiatu Nidzickiego w osobach Starosty, Pana Grzegorza Napiwodzkiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Jacka Kosmali oraz Gminy Janowo z  Panem Waldemarem Szymańskim – Wójtem Gminy i Pani Sekretarz Czesławy Niskiej, złożyli kwiaty pod tablicą.
Następnie korowód ruszył na rynek gdzie odbyły się dalsze uroczystości związane z obchodem święta plonów.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 16-09-2014

__________________________________


Kraina 7 osobliwości

Towarzystwo Rozwoju Okolic Omdlewa „Razem dla wszystkich” ,w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi otrzymało dotację z Powiatu Nidzickiego i Nidzickiego Funduszu Lokalnego na organizację działania Poznaj „Krainę siedmiu osobliwości” . 

W dniu 13 września 2014 w świetlicy wiejskiej w Jabłonce odbyła się prezentacja i  przedstawienie teatralne pt. ”Kraina 7 osobliwości”.
Następnie uczestnikom imprezy zaprezentowano ofertę wsi , w której pokazano ciekawe zakątki takie jak: zakątek drwala , rybaka i  rolnika . Ponadto uczestnicy imprezy mieli możliwość wejścia do rodzinnej destylarni „Z Kozuba i Synowie” oraz zapoznać się z zabawami na starym podwórku.
W imprezie uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Kosmala.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 16-09-2014

__________________________________


UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU NIDZICKIEGO

Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zgodnie z pismem Pana Wojewody Warmińsko - Mazurskiego informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w trakcie sezonu grzewczego 2014/2015 na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego zostanie przeprowadzona akcja promująca elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych. W ramach kampanii zostaną podjęte następujące działania:

1. Uruchomienie w dniach 14 - 16 października 2014 r. w godzinach 10.oo – 14.oo, pod numerem 800-165-320, bezpłatnej infolinii dla osób zainteresowanych wiedzą na temat zasad właściwego eksploatowanych urządzeń grzewczych w okresie zimowym.
2. Rozpowszechnienie na terenie województwa ulotek informujących o przedmiotowym zagrożeniu.
3. Zwrócenie uwagi burmistrzowi i wójtom na niniejszy problem.
4. Wystosowanie prośby do Metropolity Warmińskiego o włączenie się do akcji i informowanie wiernych o zagrożeniu podczas mszy świętych.
5. Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zapoznanie dzieci i młodzieży z przedmiotowym zagrożeniem podczas odbywających się lekcji wychowawczych.
6. Zamieszczenie na stronie głównej internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie komunikatu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o przestrzeganiu zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym.
7. Nagłośnienie problemu przez media.


Dodano: 11-09-2014

__________________________________


E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
  Kalendarz
Starosty
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Realizowane sprawy
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2005-2014
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl