Artykuły z kategorii

Aktualności

Kultura, Edukacja i Sport

20 maja w Lidzbarku Warmińskim odbył się finał Warmińsko - Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Najlepsi w województwie okazali się ucz...

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy, przy ul. Traugutta 23 został wywieszony na...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

24 maja 2016 r. podczas Powiatowych Dni Rodziny odbył się Piknik zdrowia organizowany w ramach Projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddecho...

Turystyka i promocja regionu

W odpowiedzi na sugestie pasażerów wprowadzone zostały modyfikacje do wiosennego rozkładu lotów. Poniżej rozkład lotów do Krakowa i Berlina z Portu Lo...