POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarze imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy

Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Powiecie Nidzickim

W dniu 16 stycznia 2015 r. na zaproszenie Starosty Nidzickiego Grzegorza Napiwodzkiego, Powiat Nidzicki odwiedziła Pani Grażyna Przasnyska, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Głównym tematem wizyty i spotkania były zagadnienia dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz współpracy szkół z przedsiębiorcami.
Swoją wizytę Kurator rozpoczęła od spotkania z Grzegorzem Napiwodzkim Starostą Nidzickim i Lechem Brzozowskim Wicestarostą Nidzickim w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.

Następnie uczestniczyła w  spotkaniu z udziałem dyrektorów wszystkich placówek oświatowych powiatu, które odbyło się w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. W swoim wystąpieniu Grażyna Przasnyska podkreśliła, że rok szkolny 2014/2015 został określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „rokiem szkoły zawodowców”. Jednym z priorytetów jest współpraca z pracodawcami.

Kształcenie zawodowe ma wynikać z potrzeb rynku pracy, a uczniowie powinni być przygotowani do podjęcia zawodu. Organy prowadzące winny aktywnie pośredniczyć we współpracy pracodawców i szkół. Należy robić wszystko, aby poprawić jakość i efektywność kształcenia zawodowego, zwiększyć jego atrakcyjność i dostępność. Ministerstwo ma stworzyć mapę zawodów i szkół, a także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Na portalu będzie prezentowana oferta szkół zawodowych z całego kraju oraz promowane dobre praktyki, w tym także z naszego województwa. Zwróciła uwagę na wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych uzyskiwanych przez uczniów w szkołach powiatu nidzickiego na tle województwa i kraju.
Starosta Nidzicki zaprosił Panią Kurator na kolejne spotkanie z pracodawcami z Powiatu Nidzickiego.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.


Dodano: 21-01-2015

__________________________________


ROZMOWY W SPRAWIE PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 545

W dniu 15 stycznia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie władz powiatowych w osobach: Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Pan Lech Brzozowski oraz władz Gminy Nidzica w osobach: Burmistrz Miasta Pan Jacek Kosmala i Zastępca Burmistrza Pan Leszek Śpiewak z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Panem Waldemarem Królikowskim.

Spotkanie dotyczyło realizacji inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 545 przebiegającej przez miasto Nidzica.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.Dodano: 16-01-2015

__________________________________


MECZ SAMORZĄDOWCÓW W PIŁKĘ NOŻNĄ

W dniu 10 stycznia 2015 roku na hali widowiskowo - sportowej w Nidzicy rozegrano mecz towarzyski w piłkę nożną pomiędzy Radnymi Rady Powiatu, a Radnymi Rady Miejskiej. Celem spotkania było wspólne kwestowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wynik 8 : 4 dał zwycięstwo Radnym Miejskim. Było to wspaniałe widowisko, które dało wiele emocji i wrażeń wszystkim kibicom.
Wspierali swoich zawodników osobiście, Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki i Burmistrz Nidzicy Pan Jacek Kosmala.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.Dodano: 14-01-2015

__________________________________


WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW Z NIDZICY U MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO

Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki wraz z władzami Gminy Nidzica w osobach: Burmistrz Miasta Pan Jacek Kosmala, Zastępca Burmistrza Pan Leszek Śpiewak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Przybyłek, spotkał się w dniu 9 stycznia 2015 roku z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezin i Wicemarszałek Panią Wiolettą Śląską – Zyśk.

W trakcie wizyty złożono gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Marszałka i Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Spotkanie było także okazją do poruszenia zagadnień związanych z rozwojem Gminy Nidzica i Powiatu Nidzickiego.


.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.Dodano: 14-01-2015

__________________________________


III SESJA RADY POWIATU

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy w dniu 30 grudnia 2014 r. odbyła się III Sesja Rady Powiatu V kadencji.
Na początku sesji odbyła się ceremonia złożenia ślubowania radnych: Waldemara Słupskiego i Krzysztofa Żukowskiego, którzy Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie uzupełnili skład osobowy Rady Powiatu.

Ponadto na sesji podjęto uchwały w sprawach:
1. Zmian w budżecie powiatu na rok 2014,
2. Wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2014.
3. Zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2015 rok.
4. Uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2015 rok.
5. Ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
6. Delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego.

Więcej informacji


.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.Dodano: 02-01-2015

__________________________________


Szanowni Pacjenci,

W związku z możliwym utrudnionym dostępem do opieki medycznej w ramach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przekazujemy Państwu listę placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które podpisały umowy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

W tych miejscach uzyskają Państwo opiekę medyczną lekarza rodzinnego od 1 stycznia 2015 r.
W razie konieczności uzyskania świadczeń medycznych wszyscy pacjenci mogą także zgłaszać się na Izby Przyjęć w szpitalach, Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) i placówek Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Listę wszystkich tych placówek znajdą Państwo pod poniższym adresem:

Więcej informacji


Dodano: 31-12-2014

__________________________________


INFORMACJA - zmiana godzin pracy KASY w okresie świątecznym


Informujemy, że w okresie świątecznym zmianie ulegają godziny pracy KASY w Starostwie Powiatowym w Nidzicy:

- 24.12.2014r. - KASA czynna w godzinach 8:00 - 12:00.
- 31.12.2014r. - KASA czynna w godzinach 8:00 - 10:00.
- 02.01.2015r. - KASA czynna w godzinach 9:00 - 14:00.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji w przypadku chęci załatwiania spraw urzędowych, z którymi wiąże się konieczność uiszczenia opłaty w kasie Starostwa Powiatowego. Za utrudnienia wynikłe z powyższych zmian serdecznie przepraszamy.Dodano: 19-12-2014

__________________________________


SPOTKANIE OPŁATKOWE W STAROSTWIE

W dniu 23 grudnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się po raz kolejny spotkanie opłatkowe władz samorządowych z terenu Powiatu Nidzickiego.

W spotkaniu udział wzięli: Władze Powiatu Nidzicy w osobach: Starosta Pan Grzegorz Napiwodzki, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Elżbieta Góralska, Wiceprzewodniczący Pan Paweł Bukowski oraz członkowie Zarządu tj. Pan Janusz Kwiatek, Pan Henryk Klimaszewski i Pan Robert Radzymiński.
Władze Miasta i Gminy Nidzica reprezentowali: Pan Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Zastępca Burmistrza Pan Leszek Śpiewak oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Paweł Przybyłek.

Władze Gminy Kozłowo reprezentował Wójt, Pan Jacek Jankowski oraz przewodnicząca rady: Pani Alicja Eidtner. Gminę Janowiec Kościelny Pani Bożena Grochala Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Ambroziński, a Gminę Janowo Wójt Pan Waldemar Szymański i Przewodnicząca Rady Pani Bożena Chmielewska.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 19-12-2014

__________________________________


Spotkanie opłatkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Nidzicy

W dniu 18 grudnia 2014 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy odbyło się spotkanie opłatkowe dla uczestników placówki, członków ich rodzin, przedstawicieli duchowieństwa, lokalnych władz i organizacji pozarządowych.

Uczestnicy i pracownicy placówki przywitali zaproszonych gości przygotowanym przez siebie programem artystycznym. Wspólnemu kolędowaniu towarzyszyła świąteczna i ciepła atmosfera.

W uroczystości brał udział Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, który życzył wszystkim uczestnikom radosnych, spokojnych pełnych ciepła i nadziei Świat Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2015 roku.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 19-12-2014

__________________________________


OBCHODY 90 – LECIA LASÓW PAŃSTWOWYCH W NIDZICY

W dniu 16 grudnia 2014 roku obchodzono uroczyście 90 – lecie Lasów Państwowych na zamku w Nidzicy.
Uroczystość rozpoczęto odegraniem przez leśników Nadleśnictwa Nidzica sygnału „Zbiórki myśliwych”.

Uroczystość była okazją do podsumowania i przedstawienia historii Lasów Państwowych, a także przybliżenia prac związanych z gospodarką leśną i edukacyjną Nadleśnictwa Nidzica.

Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki w imieniu władz samorządowych Powiatu Nidzickiego złożył na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Nidzica gratulacje i podziękowania za współpracę z Powiatem Nidzickim.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 17-12-2014

__________________________________


E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
  Kalendarz
Starosty
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Realizowane sprawy
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2005-2014
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl