POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarz imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy

WSPÓLNIE TWÓRZMY
NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU
DLA OBSZARU LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” !!!

W związku z rozpoczęciem procedury przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Brama Mazurskiej Krainy” , zgodnie z wytycznymi Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz Rozporządzeniem MRiRW z dnia 3.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW na lata 2014 - 2020,

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
serdecznie zaprasza
na warsztaty dla mieszkańców Gmin obszaru działania.

Szczegółowy program warsztatów:
1) ogólne założenia PROW 2014 - 2020 - zadania realizowane przez LGD,
2) partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów – analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, drzewo problemów ( praca warsztatowa ),
3) partycypacyjny model definiowania założeń strategicznych – budowanie matrycy celów strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca warsztatowa).
    
Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.
Bez Państwa zaangażowania, opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.

Sprawdź szczegóły

Dodano: 01-09-2015

__________________________________


Doskonała wiadomość dla obecnych i nowych uczniów ZSO w Nidzicy

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy od 1 września 2015r, jako jedyna szkoła w powiecie nidzickim rozpocznie realizację projektu Erasmus Plus "YES!".

Projekt Erasmus+ "Young Entrepreneurs on Start!" powstał we współpracy sześciu szkół partnerskich: z Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Turcji, Niemiec i Polski, z czego nasza szkoła jest głównym koordynatorem projektu. Projekt ten powstał w odpowiedzi na potrzeby naszych uczniów: prawie połowa z nich w ankietach stwierdziła, że ma problemy z planowaniem swojej przyszłej kariery i jak planowane marzenia osiągnąć. Nasz projekt ma za zadanie nauczyć ich praktycznych umiejętności takich, jak m.in. : pisanie biznesplanu, zakładanie własnej firmy i zarządzanie nią, praca w grupie, przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, pewności siebie, działania jako odpowiedzialny pracownik i pracodawca, poruszania się na międzynarodowym rynku pracy, pozyskiwania środków.

Ważne jest też to, że przez dwa lata współpracy z partnerami z zagranicy, uczniowie rozwijać będą praktyczne umiejętności wykorzystywania najnowszej technologii, a także porozumiewania się biegle w języku angielskim. Aby to osiągnąć, uczestnicy projektu z krajów partnerskich wezmą udział w wymianach międzynarodowych w Niemczech (01. 2016); Turcji (05. 2016); Grecji (09. 2016) oraz Hiszpanii (02. 2017). Każda z wymian ma ściśle określone cele, np. uczestnicy będą brać udział w seminariach (m.in "Jak zarządzać kapitałem ludzkim aby stworzyć firmę odnoszącą sukcesy), będą uczestniczyć w warsztatach, spotykać się z lokalnymi przedsiębiorcami, itd. Projekt jest wielką szansą dla wszystkich, którzy wezmą w nim udział. Istotny jest również fakt, że nasz projekt znalazł się w grupie 68 beneficjentów, choć o środki aplikowało aż 444 innych szkół. Dofinansowanie projektu "YES" wynosi 140 000 euro.

Jeśli zainteresowała cię tematyka oraz wizja projektu a nie jesteś jeszcze uczniem ZSO zawsze możesz to zmienić – nabór jest ciągle otwarty !!!


Dodano: 28-08-2015

__________________________________


Obchody 101 rocznicy Bitwy o Źródła Łyny

22 sierpnia br. w Łynie oraz w Orłowie odbyły się obchody 101 rocznicy Bitwy o Źródła Łyny. Z tej okazji parafia w Łynie, Łyńskie Centrum Rozwoju „Ałna” oraz Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL zorganizowały uroczyste obchody bitwy.

Uroczystości rozpoczęły się od wystąpienia Krystyny Łapy, która przedstawiła przebieg bitwy. Następnie modlitwę ekumeniczną o pokój poprowadzili ks. Krzysztof Kuleszo oraz ks. Roland Zagóra z parafii ewangelicko-augsburskiej w Nidzicy.     

Po modlitwie zebrani: Wicestarosta Lech Brzozowski, Zastępca Burmistrza Leszek Śpiewak, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Przybyłek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy Danuta Kamińska złożyli kwiaty i znicze.

Został również posadzony dąb pamięci przez Lecha Brzozowskiego Wicestarostę Nidzickiego, Leszka Śpiewaka Zastępcę Burmistrza Nidzicy oraz Włodzimierza Nowosielski. Po uroczystościach w Łynie uczestnicy przemaszerowali do Orłowa, gdzie na grobach na cmentarzu wojennym żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Na koniec odbył się piknik dla uczestników obchodów.


Dodano: 25-08-2015

__________________________________


Informacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Informujemy, że od września 2015r. rozpoczynamy realizację nowego kontraktu w zakresie AMBULATORYJNYCH BADAŃ KOSZTOCHŁONNYCH GASTROSKOPIA w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przypominamy, że od czerwca 2015r. realizujemy także kontrakt z NFZ w zakresie AMBULATORYJNYCH BADAŃ KOSZTOCHŁONNYCH KOLONOSKOPIA, W TYM KOLONOSKOPIA Z POLIPEKTOMIĄ.

Pacjenci ze skierowaniem mogą zgłaszać się do rejestracji ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 25, tel. 89 625 05 00 lub skorzystać z rejestracji internetowej
– aplikacja dostępna na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl.

Szczegóły na stronie: zoz.nidzica.pl/

Dodano: 25-08-2015

__________________________________


Spotkanie z Panią Sylwią Jaskulską - Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy odbyło się spotkanie Grzegorza Napiwodzkiego Starosty Nidzickiego z Sylwią Jaskulską Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Jackiem Kosmalą Burmistrzem Nidzicy.

Tematem rozmów była przebudowa kanałów wodnych na terenie miasta Nidzica oraz bieżące sprawy, ważne dla Powiatu Nidzickiego.


Dodano: 21-08-2015

__________________________________


Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2015 roku w Nidzicy obchodzono uroczyście Dzień Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny św Wojciecha w Nidzicy.

Po mszy świętej wszyscy przeszli pod tablicę Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie zostały złożone kwiaty. Następnie na Cmentarzu Wojennym złożono wiązanki kwiatów przez delegacje organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, przedstawiciele samorządów – powiatowego i gminnych, inspekcje i straże powiatowe, harcerze, przedstawiciele szkół powiatowych i gminnych.

W uroczystościach wzięli udział m.in. senator prof. Ryszard Górecki, gen. Lech Stefaniak, kmdr Marek Justyna, mjr Zbigniew Włodarczyk, płk. Zbigniew Krajewski, kpt. Janusz Dulla przedstawiciel WKU, Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski Wicestraosta Nidzicki, Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu Nidzickiego, Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Leszek Śpiewak Zastępca Burmistrza Nidzicy, Paweł Przybyłek Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy, Bożena Grochala Wójt Gminy Janowiec Kościelny, Zdzisław Ambroziński Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny, Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo, Bożena Chmielewska Przewodnicząca Rady Gminy Janowo.


Dodano: 18-08-2015

__________________________________


Dodano: 13-08-2015

__________________________________


Ogłoszenie o dwóch drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Janowo, gm. Janowo oraz w obrębie Krokowo gm. Kozłowo.

Informuję, że w dniu 3 sierpnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, zostało wywieszone ogłoszenie o dwóch drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Janowo, gm. Janowo oraz w obrębie Krokowo gm. Kozłowo.


Z up. Starosty
Lech Brzozowski
Wicestarosta Nidzicki


Ogłoszenie o przetargach

Dodano: 03-08-2015

__________________________________


Święto Policji

27 lipca, w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji. Gości, policjantów, pracowników cywilnych oraz emerytów nidzickiej Policji powitał komendant, inspektor Witold Barcikowski.

W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia oraz nadano awanse funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Wyróżniono najlepszych policjantów Komendy Powiatowej....Więcej informacji

Treść listu z życzeniami od władz samorządu powiatowegoDodano: 31-07-2015

__________________________________


IX Obchody Dnia Żółwia

W sobotę, 25 lipca przy Świetlicy Środowiskowej w Orłowie odbyły się już IX Obchody Dnia Żółwia. Miejsce wkoło świetlicy środowiskowej w Orłowie zapełniło się nie tylko dziećmi ze świetlic środowiskowych, które były w trakcie obozu, ale także goście specjalni, którymi byli: Krzysztof Majcher–herpatolog z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz redaktor Polskiego Radia programu 1 – Dariusz Kwiatkowski. W obchodach wzięli udział również Zastępca Burmistrza Leszek Śpiewak i reprezentujący Powiat Nidzicki Paweł Przybyłek oraz radni.

Organizatorem obchodów było Centrum Aktywności Lokalnej OCAL w Orłowie a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Nidzicy. Do przygotowanych atrakcji dla zebranych zaliczają się interesujący program przedstawiony przez dzieci ze świetlicy w Bolejnach, gra w żywe szachy, trójbój rodzinny, gry dla dzieci na trawie, występ zespołu „Wiosenny Kwiat”. Na zakończenie dla wszystkich uczestników została zorganizowana dyskoteka.


Dodano: 31-07-2015

__________________________________


Festyn nad Omulewem

25 lipca br atrakcyjną oferta nad jeziorem Omulew przygotowało stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej, gdzie miejsce miał Rodzinny Festyn Kulturalno-Sportowy „Z LOTem nad Omulewem”.

Przygotowoano wiele atrakcji dla wszystkich począwszy od najmłodszych.
Na początek odbył się wyścig kolarski Tour de Omulew o puchar Burmistrza Nidzicy. Z 9 uczestników biorących udział w wyścigu najlepszy był Witold Zagożdżon, tuż po nim do mety dotarł Piotr Roman i Dariusz Czajka.

Zorganizowany został także turniej piłki plażowej o puchar Starosty Powiatu Nidzickiego. Puchar za pierwsze miejsce otrzymała para w składzie: Łukasz Cichocki i Bartosz Sobczyk, drugie miejsce zajęli: Bartłomiej Dzierzęcki i Wojciech Studziński, na trzecim miejscu uplasowali się: Maciej Morawski i Kamil Byller.

Odbył się również konkurs Psich Piękności, a grupa ASG z Nidzicy stworzyła okazję do strzelania do tarcz.
Czas zebranym umiliły także występy dzieci ze świetlicy w Jabłonce, które zostały przygotowane pod opieką Honoraty Joniak, które przedstawiły program wokalno – aktorski.      Organizatorem była Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego, a współorganizatorami był Powiat Nidzicki, Gmina Nidzica, Nidzicki Ośrodek Kultury, Sołectwo Wikno, Sołectwo Jabłonka, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


Dodano: 31-07-2015

__________________________________


Wizyta przyjaciół z Buzancais

27 lipca br w Ratuszu odbyło się spotkanie z delegacją z zaprzyjaźnionego miasta Buzancais. Podczas spotkania została podpisana Umowa Przyjaźni i Współpracy przez Grzegorza Napiwodzkiego Starostę Nidzickiego oraz przez Elżbietę Góralską Przewodniczącą Rady Powiatu. Wcześniej we Francji umowę podpisali: Burmistrz miasta Buzancais, Burmistrz St Gemme oraz Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy i przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Przybyłek.

Następnie zebrani przeszli na skwer, który mieście przy ulicy Żeromskiego. Skwer Przyjaźni „Polsko – Francuskiej” uwieczniający przyjaźń pomiędzy gminą Nidzica, Powiatem Nidzickim i francuskimi miastami Saint Gemme i Buzancais. Uroczystego otwarcia dokonali Wanda Kumelska Prezes Nidzickiego Stowarzyszenia Przyajźni Polsko – Francuskiej, Jean Pierre Perreau przewodniczący Komitetu Współpracy Polsko-Francuskiej, Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy oraz Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki.


Dodano: 31-07-2015

__________________________________


Spotkanie z delegacją Nidzickiego Funduszu Lokalnego

29 lipca br. odbyło się spotkanie Grzegorza Napiwodzkiego Starosty Nidzickiego z Panią Barbarą Margol Prezesem Nidzickiego Funduszu Lokalnego, Andrzejem Zawieską członkiem zarządu NFL oraz delegacją z Węgier. W spotkaniu uczestniczył również Paweł Przybyłek.

Delegacja z Węgier która przyjechała do Nidzicy poszukuje dobrego wzorca do stworzenia Funduszu Lokalnego w swoim mieście Debreczyn.
Starosta podkreślał bardzo dobrą współpracę z Nidzickim Funduszem Lokalnym, przez które Starostwo Powiatowe przekazuje co rok fundusze m.in. na program Stypendialny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz w ramach regrantingu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektów.

NFL dokłada do tego programu środki pozyskane z programów unijnych. W tym roku w sumie do stypendystów i organizacji trafi 71 tyś złotych.


Dodano: 31-07-2015

__________________________________


Kolejny sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy otrzymał kolejny sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyłóżkowy monitor Spot Vital Signs otrzymany z WOŚP stanowi doskonałe narzędzie do szybkiego i dokładnego pomiaru oraz rejestracji podstawowych parametrów funkcji życiowych pacjentów (ciśnienie, tętno, saturacja,temperatura) przebywających na oddziałach szpitalnych. Ponadto monitor umożliwia bezprzewodową transmisję danych.
ZOZ otrzymał również wagę krzesełkową SECA 959.

Posiada wygodne siedzisko, zapewnia bezpieczną pozycję, składane podłokietniki i wysuwane podnóżki sprawiają, że wyjątkowo przyjazna obsługa jest jeszcze przyjemniejsza. Blokowane tylne koła gwarantują bezpieczeństwo podczas siadania i wstawania. Umiejscowienie dużego wyświetlacza LCD za siedziskiem ułatwia intuicyjną obsługę licznych funkcji, takich jak TARA, HOLD i BMI. Dzięki technologii seca 360° wireless wartości pomiarów mogą być przesłane za pomocą jednego przycisku na bezprzewodową drukarkę lub PC. Z punktu widzenia ZOL waga jest szczególnie ważna ze względu na możliwość stałego monitorowania wagi pacjentów co z kolei umożliwia rzetelną ocenę ryzyka związanego ze stanem odżywienia pacjenta. Biorąc pod uwagę, że niedożywienie wśród osób w podeszłym wieku jest powszechnym i bardzo poważnym problemem, stały monitoring wagi pacjentów umożliwia podjęcie w odpowiednim czasie interwencji żywieniowej w postaci bądź to doustnych suplementów diety bądź też w postaci żywienia dojelitowego.


Dodano: 31-07-2015

__________________________________


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?
Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

.::Pobierz niezbędne informacje::.


Dodano: 22-07-2015

__________________________________


  Kalendarz
Starosty
E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Co i jak załatwić
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamiarze
przeprowadzenia
postępowania o udzielenie
zamówienia
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2015
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl