POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarze imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

W dniu 22 października 2014 roku, za Zamku w Nidzicy, odbyła się impreza okolicznościowa z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, w której uczestniczył Wicestarosta Nidzicki Pan Lech Brzozowski, który podziękował za zaangarzowanie i wnoszony trud pracy na rzecz osób potrzebującym pomocy.  
Organizatorem był Polski Związek Niewidomych Koło w Nidzicy.


Dodano: 30-10-2014

__________________________________


Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego

W dniu 30 października 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego, której przewodniczył Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki.
W trakcie posiedzenia omówiono:
1. Stan bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu i podejmowanych działaniach mających na celu poprawę tego stanu.
2. Analizowano działania na rzecz rozwiązywania problemów związanych z patologiami wśród dzieci i młodzieży.
3. Omówiono stan przygotowań służb i administratorów dróg w powiecie do zimy 2014/2015.   

Było to ostatnie posiedzenie komisji bezpieczeństwa w tej kadencji. Pan Starosta podsumowując posiedzenie, podziękował wszystkim za udział i trud wniesiony na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego i życzył wszystkim dalszej owocnej pracy zawodowej i sukcesów w życiu osobistym.

Dodano: 30-10-2014

__________________________________


OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 545

W dniu 27 października 2014 r. Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzko uczestniczył w uroczystym otwarciu zmodernizowanej drogi wojewódzkiej 545 na odcinku Działdowo-Nidzica. Uroczystość otwarcia zorganizowano w Działdowie przy skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Nidzickiej.
W uroczystości uczestniczyły także radne Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk i Teresa Nowakowska oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Wiktor Wójcik, Starosta działdowski Marian Janicki, burmistrz Działdowa Bronisław Mazurkiewicz, przedstawiciele samorządów gminnych z terenu Powiatu Nidzickiego i Działdowskiego, oraz wykonawcy robót.

Prace trwały półtora roku. Modernizacja objęła poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi, przebudowę 23 skrzyżowań, budowę i przebudowę ok. 14 km ciągów pieszo-rowerowych, 14 zatok autobusowych oraz wykonanie oświetlenia drogi. Kosztowało to prawie 47 mln zł, z czego ok. 44 mln stanowiło dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

Inwestycja jest częścią programu, mającego usprawnić powiązania komunikacyjne w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 30-10-2014

__________________________________


XLIV Sesja Rady Powiatu w Nidzicy

W dniu 28 października 2014r. odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu w Nidzicy IV kadencji (lata 2010-2014).
W porządku obrad sesji znalazły się przede wszystkim sprawy bieżące wynikające z funkcjonowania Rady. Przedstawiono informacje z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych, a także zaprezentowano w formie prezentacji multimedialnej wyczerpującą informację o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny. Podjęto również 8 uchwał.
Sesja ta była okazją do wszelkich podziękowań.

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kosmala i Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki złożyli podziękowania za współpracę radnym Rady Powiatu, Dyrektorom i Kierownikom powiatowych jednostek podległych, szefom powiatowych służb inspekcji i straży.
W swej wypowiedzi Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uzyskanie społecznego zaufania, potwierdzonego mandatem radnego wiąże się nie tylko z osobistą dumą, ale i wielką odpowiedzialnością za działania na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki w swym wystąpieniu podziękował członkom Zarządu Powiatu oraz całej Radzie, która merytorycznie współpracowała z Zarządem, a także Kierownikom jednostek powiatowych za duże zrozumienie, wspólny wysiłek i pracę na przestrzeni lat 2010-2014.

Ostatnia sesja miała konstruktywny i uroczysty charakter. Przebiegła w atmosferze zrozumienia i poczucia dobrze wypełnionych obowiązków.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 29-10-2014

__________________________________


Uroczysta Sesja Rady Gminy Kozłowo

W dniu 27 października 2014 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Gmiony w Kozłowie, w której uczestniczył Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki.
Sesja była znakomitą okazją do złożenia podziękowań przedsiębiorcom Gminy Kozłowo przez Ministra Gospodarki.

Listy gratulacyjne od ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego wręczała Wiceminister Skarbu Państwa Pani Urszula Pasławska wraz ze Starostą Nidzickim Panem Grzegorzem Napiwodzkim i Wójtem Gminy Kozłowo Panem Jackiem Jankowskim.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 29-10-2014

__________________________________


80-lecie Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym

W dniu 22 października 2014 r. Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzko wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Panem Robertem Radzymińskim uczestniczyli w uroczystych obchodach 80-lecia Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym.

Starosta Nidzicki na ręce Pani Marianny Zakrzewskiej Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, przekazał słowa uznania dla wszystkich, którzy tworzyli historię tej szkoły, oraz dla wszystkich którzy pracują w niej obecnie. Nauczycielom i uczniom życzył wielu osiągnięć edukacyjnych, które rozsławią szkołę i będą dla nich powodem do satysfakcji i dumy. Ponadto, życzył wszystkim wytrwałości, energii i pomysłowości w realizacji nowych zamierzeń oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 29-10-2014

__________________________________


Dzień Edukacji Narodowej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy

W Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy 14.10.2014 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyło grono dostojnych gości: Starosta i Wicestarosta, przedstawiciele Powiatu, Burmistrz, przedstawiciele Rady Miasta, Księża, przedstawiciele współpracujących instytucji - PCPR, MOPS i Powiatowy Urząd Pracy.

Wszyscy z sentymentem oglądali przygotowane przedstawienie pt: "Leśne Przedszkole", w którym brały udział dzieci i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz rodzice i nauczyciele. Po części artystycznej zostały wręczone dyplomy przez Starostę Pana Grzegorza Napiwodzkiego dla osób, które przepracowały 20, 15 i 10 lat w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy oraz wyróżnienia przyznane przez Zarząd Koła PSOUU.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 17-10-2014

__________________________________


Usuwanie niewypałów i niewybuchów

Nadleśnictwo Jedwabno informuje, że w dniach od 22 października 2014 r. do 24 październiika 2014 r. Biuro Obsługi Inwestycji Elżbieta Olczak–Majewska realizująca na terenie Nadleśnictwa Jedwabno prace „Wykonywanie rozpoznania i oczyszczania saperskiego w Nadleśnictwie Jedwabno” będzie przeprowadzać niszczenie niewypałów i niewybuchów.

Miejsce detonacji zlokalizowane jest na terenie Powiatu Nidzickiego (pogranicze Powiatu Szczycieńskiego) gmina Janowo, obręb ewidencyjny Puchałowo, działka 3581/3 w oddziale 581Aa – leśnictwo Jagarzewo.
Teren zostanie zabezpieczony na czas niszczeń przez ruchome patrole wyposażone w środki łączności.

W związku z powyższym uprasza się mieszkańców Powiatu o nie zbliżanie się w rejon bezpośredniego zagrożenia.

Dodano: 17-10-2014

__________________________________


VII Maraton Kulturalny

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy już po raz siódmy będzie organizatorem imprezy pod nazwą Maraton Kulturalny – nidzickie spotkania z książką i teatrem, który odbędzie się w br. w dniach od 27 – 29 października. W roku Kolberga (200. rocznica urodzin) chcemy przybliżyć nasz region m.in. w architekturze wiejskiej Warmii i Mazur, strojach ludowych (M. Żebrowska, B. Wolszczak), teatrze (Rodzina Korzunowiczów), muzyce, tańcu (A. Broda , E. i R. Wasilewscy) i literaturze (E. Cyfus, W. Mierzwa i M. Gworek). Odbiorcami będą wszystkie grupy wiekowe: przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i szkół średnich oraz osoby dorosłe.

Podejmowane działania mają na celu popularyzację literatury przede wszystkim regionalnej, rozwój czytelnictwa, rozwój intelektualny społeczności jak również integrację środowisk lokalnych. Na czas trwania Maratonu zostaje wydany okolicznościowy folder (500 szt.) oraz zakładki do książek (3000 szt.), które otrzyma każdy uczestnik imprezy. W czasie promocji książki „Zasmakuj w Mazurach” możliwość degustacji i zakupu rybnych przysmaków. W trakcie Nidzickich Spotkań z Książką i Teatrem będzie dostępna dla wszystkich ekspozycja „Jak kiedyś pisano: kaligrafia – stare ławki szkolne, kałamarze, pióra ze stalówką”. Na wszystkie imprezy wstęp wolny.

POBIERZ PROGRAM

Dodano: 16-10-2014

__________________________________


Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego w osobach Grzegorz Napiwodzko Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki, Waldemar Słupski Członek Zarządu, Renata Mróz Skarbnik Powiatu, Jolanta Tymińska Kierownik Wydziały Oświaty, Promocji oraz dyrektorzy i nauczyciele z powiatowych placówek oświatowych.

Starosta Nidzicki podziękował wszystkim pedagogom za wkład pracy włożony w wychowanie młodzieży i złożył życzenia dalszych wspaniałych sukcesów wychowawczych , satysfakcji i pomyślności w życiu osobistym. Następnie wręczył pedagogom nagrody Starosty. W 2014 nagrodę Starosty Nidzickiego  otrzymali: Grzegorz Andryszczyk, Bożena Breńska , Teresa Hablützel, Krystyna Krystkiewicz, Jarosław Kwiecień, Marcin Pszczółkowski, Małgorzata Radzymińska, Halina Schuetz, Artur Suwiński, Dariusz Wółkiewicz, Sabina Wylengowska, Witold Zagożdżon, Karolina Zielińska, Magdalena Żukowska, Bogdan Malinowski.
Następnie Dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych wręczyli nauczycielom Nagrody Dyrektora.

Część artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy pod kierunkiem Danuty Jakubowskiej i Marii Trojanowskiej.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 16-10-2014

__________________________________


E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
  Kalendarz
Starosty
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Realizowane sprawy
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2005-2014
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl