POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarze imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy

INFORMACJA O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Informuję, że w dniu 18 lipca 2014 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Janowo, oznaczonej numerem działki 498/6 o pow. 0,1025 ha.

Pobierz szczegółowe informacje o przetargu

Starosta Nidzicki

Grzegorz Napiwodzki

Dodano: 18-07-2014

__________________________________


I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2014r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje nowy kontrakt w zakresie ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.
Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmują:
1. Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu, przy dostępności do świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty, niedziele oraz dniu ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach;
2. Przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
3. Świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
4. Edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
6. Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarza rodzinnego do świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej powinni zgłaszać się ze skierowaniem do Pielęgniarki Nadzorującej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Pani Iwony Pepłowskiej (tel. 89 625 05 04)

Anna Osłowska – Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

.::POBIERZ INFORMACJĘ::.

Dodano: 16-07-2014

__________________________________


Spotkanie Samorządu Powiatowego z Nidzickim Klubem Biznesu

W dniu 10 lipca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy odbyło się kolejne spotkanie z Nidzickim Klubem Biznesu.
W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Pan Lech Brzozowski, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanta Tymińska, Skarbnik Nidzickiego Klubu Biznesu Pan Piotr Wiejak, Dyrektor Nidzickiego Klubu Biznesu Pani Małgorzata Sobotka, Sekretarz Urzędu Miasta w Nidzicy Pani Elżbieta Płoska, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pani Bożena Grochala, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Pan Jarosław Kwiecień, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Lilla Olszewska oraz Kierownik Działu Poradnictwa Zawodowego i Instrumentów Rynku Pracy Pani Dorota Dolińska.

Pierwszym tematem spotkania było kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nidzickiego Pani Jolanta Tyminska Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła informację na temat kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Pan Jarosław Kwiecień Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy poinformował iż od 01 września 2014 roku zostaną uruchomione kwalifikacyjne kursy zawodowe. Przedstawił uczestnikom spotkania zasady naboru, przebieg kursu oraz rodzaj uzyskanych kwalifikacji po ukończonym kursie. Ponadto powiedział, że największym zainteresowaniem cieszą się kursy w zawodzie rolnik.

Drugim tematem spotkania były zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i bezrobotnych. Informacje te przekazała Pani Lilla Olszewska Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i Pani Dorota Dolińska Kierownik Działu Poradnictwa Zawodowego i Instrumentów Rynku Pracy.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 11-07-2014

__________________________________


Spotkanie z przedstawicielami klubów piłkarskich Powiatu Nidzickiego

Na Zarząd Powiatu w dniu 09 lipca 2014 roku zostały zaproszone piłkarskie kluby sportowe działające na terenie powiatu nidzickiego.
Zarząd podziękował przedstawicielom Klubów za promocję powiatu podczas rozgrywek piłkarskich na terenie kraju.
Podziękowania otrzymały następujące kluby piłkarskie:
- MKS START Nidzica,
- LZS ORZEŁ JANOWIEC KOŚCIELNY,
- KLUB SPORTOWY GMINA KOZŁOWO.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 11-07-2014

__________________________________


VIII WYSTAWA HODOWLANYCH KONI ZIMNOKRWISTYCH W JANOWIE

Już po raz ósmy 6 lipca 2014 roku w Janowie przy ul. Zembrzuskiej odbyła się Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych. Organizatorami Wystawy był Powiat Nidzicki, Wójt Gminy Janowo, Warmińsko Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej.

Wystawę jak co roku rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w Kościele św. Rocha w Janowie.
Następnie włodarze powiatu i gminy przejechali powozem na plac wystawy, za którym ruszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dzierzgowa oraz pozostali uczestnicy uroczystości. Początek wystawy w plenerze uświetnił występ orkiestry z Dzierzgowa. Więcej informacji


.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 09-07-2014

__________________________________


20 lat Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej

Zmiany jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku dały możliwość zrzeszania się ludzi pochodzenia niemieckiego i otwartego mówienia o swoich korzeniach oraz w swoim ojczystym języku.
Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej powstało w roku 1991 jako oddział Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej a od roku 1994 działa jako samodzielny związek.
Funkcję Przewodniczącego stowarzyszenia do 2009 roku pełnił Albert Wylengowski, a po jego śmierci tą misję kontynuuje jego wnuczka Sabina.

Całodniowe obchody jubileuszowe posiadały bardzo bogaty program, od recytacji wierszy przez seniorów, przedstawienia teatralnego dzieci, ich tańców ludowych, poprzez sztukę teatralną przygotowaną przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Napiwodzie z nauką języka mniejszości narodowej i nowoczesną sztukę teatralną przygotowaną przez młodzież pochodzenia niemieckiego z terenu Warmii i Mazur, po występy chórów mniejszości niemieckiej z Olsztyna i Nidzicy. Więcej informacji


.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 02-07-2014

__________________________________


OBCHODY 25–LECIA PARAFII PW.NAJŚWIETSZEJ MARII PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W NAPIWODZIE

W dniu 28 czerwca 2014 roku w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Napiwodzie obchodzono uroczyście 25 –lecie powstania parafii.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
- biskup Wojciech Ziemba
- rektor seminarium duchownego w Olsztynie ks. kanonik Paweł Rabczyński
- proboszczowie dziekanatu nidzickiego
- Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki
- Burmistrz Nidzicy Pan Dariusz Szypulski
- Wójt Gminy Janowo Pan Waldemar Szymański
oraz parafianie i licznie przybyli goście.

Po uroczystej mszy świętej odbył się koncert Olsztyńskiego Zespołu Kameralnego PRO MUSICA ANTIQUA.
Następnie na placu przed kościołem odbył się piknik parafialny , w trakcie którego można było zobaczyć pokaz ujeżdżania koni, przygotowany przez jeźdźców Stajni Napiwoda, a także występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Napiwodzie wykonujących pieśni i piosenki religijne.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 01-07-2014

__________________________________


XL sesja Rady Powiatu w Nidzicy

W dniu 27 czerwca 2014 podczas XL sesji Rady Powiatu w Nidzicy obyło się uroczyste wręczenie dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert w 2014 roku dla organizacji pozarządowych z powiatu nidzickiego.
Uroczystość rozpoczął Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, który przedstawił krótką charakterystykę tegorocznego Konkursu.

W 2014 roku Konkurs realizowany jest we współpracy z Nidzickim Funduszem Lokalnym, który w imieniu Powiatu Nidzickiego dofinansował najciekawsze projekty opracowane przez organizacje pozarządowe na realizację przedsięwzięć o charakterze publicznym. Więcej informacji


.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 30-06-2014

__________________________________


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY I W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyło się uroczyste zakończeniu roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, w którym brał udział Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanta Tymińska, Skarbnik Powiatu Pani Renata Mróz oraz Radni Powiatu Pan Waldemar Słupski i Robert Radzymiński. Podczas uroczystości wręczono stypendia uczniom, którzy wykazali się dużą wiedzą naukową i osiągnięciami sportowymi.

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy stypendium za osiągnięcia naukowe otrzymały następujące osoby:
Kacper Dębski, Joanna Suwińska, Tomasz Herman, Dariusz Piotrkowski, Miłosz Ojdana, Jakub Olszewski, Natalia Gotowecka, Katarzyna Garbino, Aleksandra Czechowska, Aleksandra Rzezak, Aleksandra Dulska, Aleksandra Jakubczyk, Bartosz Tymieniecki, Jakub Suwiński, Wiktor Modzelewski, Dominika Woźniak, Adam Kobyliński, Karolina Gnidzińska,Ada Pietraszko, Kinga Janusz.
Za osiągnięcia sportowe otrzymali stypendium uczniowie: Natalia Cywińska, Ewelina Mierzwińska, Klaudia Zagóra, Patrycja Rogozińska, Aleksandra Pięta, Karol Brzozowski, Joanna Komoszyńska.

Natomiast z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy stypendium za osiągnięcia naukowe otrzymali:
Aleksandra Kaczmarczyk, Marta Kotwicka, Joanna Lewandowska, Katarzyna Sobolewska, Joanna Czajka, Anna Mączka, Dagmara Jastrzębowska, Monika Jędrzejek, a za sportowe Przemysław Świeboda i  Dominik Pławski.

Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Nidzicy za osiągnięcia naukowe, stypendium otrzymała Karolina Jędrejek.

Dodano: 30-06-2014

__________________________________


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Jagarzewie

W dniu 27 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014, w którym brał udział Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanta Tymińska, Skarbnik Powiatu Pani Renata Mróz oraz Radny Powiatu Pan Waldemar Słupski.
Na wstępie spotkania głos zabrał dyrektor szkoły Pan Włodzimierz Zagożdżon, witając przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególne słowa skierował do młodzieży trzeciej klasy gimnazjum, opuszczającej mury szkolne. Dyrektor podziękował także władzom powiatu, nauczycielom, rodzicom i uczniom za całoroczną współpracę.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, a także stypendiów , które wręczał Starosta Nidzicki, Kierownik Wydziału Oświaty Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego i radny powiatu. Stypendia otrzymali: Julia Folga, Angelika Bagińska, Bożena Rzepczyńska, Justyna Wójtów i Katarzyna Moszczyńska. Uzyskane przez uczniów bardzo dobre wyniki w nauce zostały docenione także stypendium ufundowanym przez Radę Rodziców, a otrzymali je: Angelika Bagińska, Aleksandra Tańska i Tomasz Łaszczych.
Po rozdaniu nagród i stypendiów, uczniowie klasy II gimnazjum wraz z wychowawcą Małgorzatą Radzymińską, pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki, kończących naukę w gimnazjum. Specjalnie dla nich przygotowali trzy skecze: Droga ucznia do szkoły, Lekcja fizyki i Jak ukończyć szkołę, które rozbawiły zebranych.

Jako ostatni przemówili uczniowie klasy III gimnazjum, którzy dziękowali dyrekcji, wychowawcy, nauczycielom i rodzicom. Żegnali się z młodszymi kolegami, wspominając wspólnie spędzony czas i życzyli im nowych przyjaciół i wyrozumiałych nauczycieli.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 30-06-2014

__________________________________


E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
  Kalendarz
Starosty
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Realizowane sprawy
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2005-2014
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl