POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarze imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy

INFORMACJA


Informujemy, że w dniu 24.12.2014r. (wigilia) KASA w Starostwie Powiatowym w Nidzicy będzie czynna do godziny 12:00.

Natomiast w dniu 31.12.2014r.(Sylwester) KASA będzie czynna do godziny 10:00.
Dodano: 18-12-2014

__________________________________


OBCHODY 90 – LECIA LASÓW PAŃSTWOWYCH W NIDZICY

W dniu 16 grudnia 2014 roku obchodzono uroczyście 90 – lecie Lasów Państwowych na zamku w Nidzicy.
Uroczystość rozpoczęto odegraniem przez leśników Nadleśnictwa Nidzica sygnału „Zbiórki myśliwych”.

Uroczystość była okazją do podsumowania i przedstawienia historii Lasów Państwowych, a także przybliżenia prac związanych z gospodarką leśną i edukacyjną Nadleśnictwa Nidzica.

Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki w imieniu władz samorządowych Powiatu Nidzickiego złożył na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Nidzica gratulacje i podziękowania za współpracę z Powiatem Nidzickim.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 17-12-2014

__________________________________


Informacja nt. utrudnień na ul. Tadeusza Kościuszki w Nidzicy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, uprzejmie informuje, że od 2013 roku, wspólnie z Gminą Nidzica, opracowuje projekt budowlany na przebudowę ul. Tadeusz Kościuszki. Projekt budowlany został zlecony firmie Dromos Sp. z o.o. Pracownia Projektowo - Konsultingowa Dróg i Mostów w Olsztynie. Zakres opracowania, poza samą przebudową, obejmuje również przebudowę wszystkich sieci podziemnych. Ze względu na fakt objęcia ul Tadeusza Kościuszki ( od ronda do ul. Macieja Rataja ) ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie (ślady pierwotnego osadnictwa starego miasta Nidzicy), prace projektowe muszą zostać poprzedzone badaniami archeologicznymi.

Mają one na celu stwierdzenie stanu faktycznego starej zabudowy ulicy znajdującej się pod nawierzchnią drogi. Aby tego dokonać należało odkopać miejscowo ( zgodnie z decyzją Konserwatora) niektóre fragmenty ulicy. Przy tego typu pracach występują okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów jak i pieszych.

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy za powstałe niedogodności przeprasza wszystkich użytkowników korzystających z przedmiotowego fragmentu ulicy.

Zobacz zdjęcia: 2

Dodano: 15-12-2014

__________________________________


II SESJA RADY POWIATU

W dniu 08 grudnia 2014 roku odbyła się II Sesja Rady V kadencji.
                                                       
Na sesji Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki i Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu w Nidzicy, złożyli serdeczne podziękowania za współpracę i odpowiedzialną służbę w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy Panu Markowi Borowieckiemu.

Prokurator zakończył pracę na stanowisku Prokuratora Rejonowego w Nidzicy i rozpocznie pracę w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie.
Ponadto na sesji podjęto uchwały w sprawach:
1) Powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu
2) Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.Dodano: 09-12-2014

__________________________________


Sesja inauguracyjna Rady Powiatu

W dniu 1 grudnia 2014. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbyła się I sesja Rady Powiatu w Nidzicy kadencji 2014-2018. Sesję rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Pierwszą część obrad prowadził Przewodniczący Senior – Ryszard Kumelski. Na inauguracyjnej sesji Pan Andrzej Świdwiński - Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej pogratulował radnym wyboru i wręczył zaświadczenia o wyborze na Radnego Powiatu. Radni złożyli uroczyste ślubowanie.

W głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącą Rady Powiatu w Nidzicy, którą została Elżbieta Góralska, zaś Wiceprzewodniczącym Rady wybrano Pana Pawła Bukowskiego.
Na pierwszej sesji Rady Powiatu w Nidzicy dokonano wyboru Starosty Nidzickiego, którym ponownie został Grzegorz Napiwodzki, pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zarządu Powiatu.
Dokonano wyboru pozostałego składu Zarządu Powiatu:
- Lech Brzozowski – Wicestarosta Nidzicki
- Henryk Klimaszewski – członek
- Janusz Kwiatek – członek
- Robert Radzymiński – członek.
    
Wszystkim Radnym gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy dla dobra Naszej Małej Ojczyzny jaką jest Powiat Nidzicki.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 02-12-2014

__________________________________


95 LECIE POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

W dniu 28 listopada 2014 roku na zamku w Nidzicy Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nidzicy obchodził uroczyście 95 rocznicę powstania Stowarzyszenia PCK w Polsce, które połączone było z obchodami Święta Honorowego Dawcy Krwi.

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego w Nidzicy Pan Szymon Bartosiak przedstawiając krótką historię działalności PCK na terenie naszego powiatu.
Głównymi bohaterami byli honorowi dawcy krwi, którzy otrzymali z rąk Wicestarosty Pana Lecha Brzozowskiego, Dyrektora Biura Wojewódzkiego Zarządu PCK w Olsztynie Pana Andrzeja Karskiego oraz Prezesa Koła HDK w Nidzicy Pana Krzysztofa Lewikowskiego odznaczenia I, II i III stopnia za oddaną krew.           
Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa oraz Polskiego Czerwonego Krzyża Okolicznościowe Statuetki otrzymali.

1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy
2. Urząd Miejski w Nidzicy
3. Urząd Gminy w Janowie za sukcesywne i wieloletnie przeprowadzanie akcji poboru Krwi oraz promowanie Honorowego Krwiodawstwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4. Paweł Florysiak za aktywną działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża
5. ZSZiO w Nidzicy za II miejsce w województwie w turnieju „ Młoda Krew Ratuje Życie „ i udział w akcji „ Gorączka złota „.
6. ZSO w Nidzicy za udział w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”
7. ZSRiO w Jagarzewie za udział w turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”
8. Szkoła Podstawowa w Zaborowie za działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża
10.Szkoła Podstawowa w Łynie za udział w akcji „Gorączka Złota”

Pan Wicestarosta Lech Brzozowski wręczając kwiaty na ręce Prezesa Zarządu Rejonowego PCK podziękował szczególnie honorowym dawcom krwi za ich bezinteresowny dar życia, jakim jest oddanie własnej krwi oraz życzył im dalszej wytrwałości w tym zaszczytnym dziele.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 02-12-2014

__________________________________


XIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O REGIONIE im. LUDWIKA EKIERTA

Już po raz XIV w  dniu 27 listopada 2014 roku w sali widokowej nidzickiego zamku odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta. Tegoroczna edycja konkursu pt.: ”Przyrodniczo – historyczny opis wybranej miejscowości powiatu nidzickiego.”
W zmaganiach wzięło 7 uczestników szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Nidzickiego. Wszyscy uczniowie włożyli dużo pracy w przygotowaniu swoich prac, w których przedstawili walory przyrodniczo – historyczne wybranych miejscowości regionu nidzickiego.
Komisja w składzie : Adam Płoski – Przewodniczący i członkowie: Patryk Kozłowski, Paweł Kaszuba i Józef Kotwicki oceniali prace według następujących kryteriów oceny: - czas odpowiedzi – 20 min;
- zgodność treści z tematem
- zakres i wyczerpanie tematu
- różnorodność źródeł i form oraz oryginalność prezentacji
- poprawność językowa, komunikatywność, umiejętność swobodnego wypowiadania się  
Przewodniczący jury ogłosił wyniki konkursu: I miejsce zajął Tomasz Łaszczych uczeń z Zespołu Szkól Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, który opisał wieś Grzegórzki, II miejsce Krzysztof Gostkowski uczeń również z Jagarzewa przedstawiając wieś Zagrzewo. III miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy Katarzyna Sobolewska przedstawiając walory przyrodniczo – historyczne wsi Szkotowo.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz Nadleśnictwo Nidzica. Nagrody wszystkim uczestnikom i opiekunom wręczał Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, Prezes Banku Spółdzielczego Pani Maria Piasecka oraz Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie Pan Włodzimierz Zagożdżon.
Gościem specjalnym konkursu był Pan Krzysztof Bucholski, który miał wykład pt."Zmagania z historią, czyli prezentacja multimedialna I rekonstrukcji bitwy pod Tannenbergiem Szkotowo 27 lipiec 2014".

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 28-11-2014

__________________________________


Zmagania sportowe w koszykówkę młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nidzickiego

W dniu 24 listopada 2014 roku w nidzickiej hali widowiskowo-sportowej odbyły się Eliminacje Powiatowe Szkół Ponadgimnazjalnych w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w koszykówce chłopców.
W rozgrywkach udział wzięły trzy szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco:
ZSRiO – ZSZiO / 35:30 /
ZSO – ZSRiO / 44:24 /
ZSO – ZSZiO / 92:22 /

Zwycięzcami okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, którzy 25 listopada w Mrągowie na Mistrzostwach Rejonu V w koszykówce chłopców SPG rywalizowali z Zespołem Szkół Nr 3 w Szczytnie wygrywając oraz Zespołem Szkół z Nr 2 w Mrągowie doznając porażki. W zawodach startował jeszcze ZSO w Piszu. Ostatecznie ZSO w Nidzicy uplasował się na II miejscu i zakwalifikował się do półfinałów Mistrzostw Województwa. Trenerem młodzieży jest Krzysztof Łasiewicki.

Z kolei 26 listopada 2014 roku w nidzickiej hali widowiskowo-sportowej odbyły się Eliminacje Powiatowe Szkół Ponadgimnazjalnych w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w koszykówce dziewcząt. W rozgrywkach udział wzięły drużyny z dwóch nidzickich szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Jedyny mecz składał się z 4 kwart po 7 minut każda. Ostatecznie zwycięsko z tego starcia wyszły koszykarki Zespołu Szkół Ogólnokształcących pokonując rywalki 44:25.             
Zwycięzcom gratulujemy, a zawodniczkom obu drużyn dziękujemy za walkę o każdą piłkę od pierwszej, aż do ostatniej syreny.
Trenerem dziewcząt drużyny ZSO jest Pani Hanna Miller

Dodano: 28-11-2014

__________________________________


Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 21 listopada 2014r. odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego, w których uczestniczył Wicestarosta Nidzicki Pan Lech Brzozowski.

W czasie święta wręczono statuetkę „Człowieka Integracji Społecznej”, którą otrzymała Pani Teresa Kańczykowska za 30-letnią działalność społeczną na rzecz osób niedowidzących i niewidomych. Ponadto podsumowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która jest jednym z wielu prowadzonych przez Ośrodek działań profilaktycznych. Dzieci ze świetlic w Łysakowie i Rozdrożu przygotowały program „Usłysz wołanie”, który wzruszył publiczność.

Pracownicy Ośrodka w przedstawionym przez siebie krótkim skeczu pt. "Dzień z życia MOPSu, czyli Aniołki Charliego" pokazali jak wielki mają dystans do siebie i swojej pracy. Uroczystość zakończyły podziękowania składane na ręce Dyrektora MOPS – Danuty Kamińskiej za wieloletnią współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 25-11-2014

__________________________________


XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta

Zapraszamy na XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta, który odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w sali widokowej nidzickiego zamku.

W programie:

10:00 Powitanie uczestników
10:15 Prezentacje uczniów
12:20 Poczęstunek
12:45 Prelekcja p. K. Bucholskiego pt.:„Zmagania z historią, czyli prezentacja multimedialna I rekonstrukcji bitwy pod Tannenbergiem. Szkotowo 27 lipiec 2014”
13:45 wręczenie nagród i podsumowanieDodano: 20-11-2014

__________________________________


E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
  Kalendarz
Starosty
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Realizowane sprawy
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2005-2014
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl