POGODA AKTUALNA
    CYFROWY URZĄD
   
   
    Akty Prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Akty prawa miejscowego
    Powiat
Aktualności
Powiat nidzicki
Jednostki organizacyjne
powiatu
Turystyka
Zdrowie i polityka społeczna
Przedsiębiorstwa
Herb i flaga Powiatu
Kalendarze imprez
Organizacje pozarządowe
Stypendia
Realizowane
projekty
POKL
Łyna
Janowiec Kościelny
   Gminy
Janowiec Kościelny
Janowo
Kozłowo
Nidzica
      Instytucje
Urzędy
Placówki Oświatowe
      Różne
Apteki
Dzielnicowi
Hotele
Baza gastronomiczna
Banki
PKP
PKS
      Polecamy

Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 21 listopada 2014r. odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego, w których uczestniczył Wicestarosta Nidzicki Pan Lech Brzozowski.

W czasie święta wręczono statuetkę „Człowieka Integracji Społecznej”, którą otrzymała Pani Teresa Kańczykowska za 30-letnią działalność społeczną na rzecz osób niedowidzących i niewidomych. Ponadto podsumowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która jest jednym z wielu prowadzonych przez Ośrodek działań profilaktycznych. Dzieci ze świetlic w Łysakowie i Rozdrożu przygotowały program „Usłysz wołanie”, który wzruszył publiczność.

Pracownicy Ośrodka w przedstawionym przez siebie krótkim skeczu pt. "Dzień z życia MOPSu, czyli Aniołki Charliego" pokazali jak wielki mają dystans do siebie i swojej pracy. Uroczystość zakończyły podziękowania składane na ręce Dyrektora MOPS – Danuty Kamińskiej za wieloletnią współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 25-11-2014

__________________________________


XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta

Zapraszamy na XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta, który odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w sali widokowej nidzickiego zamku.

W programie:

10:00 Powitanie uczestników
10:15 Prezentacje uczniów
12:20 Poczęstunek
12:45 Prelekcja p. K. Bucholskiego pt.:„Zmagania z historią, czyli prezentacja multimedialna I rekonstrukcji bitwy pod Tannenbergiem. Szkotowo 27 lipiec 2014”
13:45 wręczenie nagród i podsumowanieDodano: 20-11-2014

__________________________________


KOLEJNE ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ ZOZ

Zespół Opieki Zdrowotnej jeszcze w 2014 roku otrzyma dodatkowe środki w wysokości ponad 100 tyś. zł.
Na realizację programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania pn. Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczono dla oddziałów wewnętrznych roku 2014, otrzyma dofinansowanie w wysokości 13 030,85 zł.

Ponadto ZOZ w Nidzicy środki w wysokości 90 000 zł pozyskał z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu defibrylatora Lifepak 15 dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy celem zapewnienia realizacji założeń systemu ratownictwa medycznego i nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.


Dodano: 20-11-2014

__________________________________


STYPENDIA RADY MINISTRÓW

W dniu 13 listopada 2014 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium to przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, osiągając przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.
Stypendium z rąk Pani Grażyny Przasnyskiej Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i Grażyny Kluge, wicewojewody warmińsko-mazurskiego otrzymało 6 uczniów z  Powiatu Nidzickiego.

1. Joanna Suwińska – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
2. Agnieszka Adamkowska – Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
3. Katarzyna Sobolewska – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
4. Tomasz Łaszczych – Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
5. Agata Głusek – Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
6. Justyna Wójtów – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

W uroczystości uczestniczyła Pani Jolanta Tyminska Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego oraz dyrektorzy szkół z Powiatu Nidzickiego.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 19-11-2014

__________________________________


UROCZYSTE OBCHODY 96. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W dniu 11 listopada obchodziliśmy uroczyście obchody 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości, które rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Wojciecha, celebrowaną przez księdza Prałata Tadeusza Lewdarowicza. Po mszy świętej delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następnie uroczystym korowodem z pocztami sztandarowymi, przemaszerowano na zamek, do sali rycerskiej, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
Przybyłych gości powitał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Kosmala.
Podczas uroczystości Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, płk Zbigniew Krajewski oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ligii Obrony Kraju w Olsztynie Pan Tadeusz Hinc wręczyli brązowy medal Pani Marii Piaseckiej za zasługi dla obronności kraju.
Referat okolicznościowy odczytał Pan Krzysztof Grochowski – Zastępca Dyrektora ZSZiO w Nidzicy.

Następnie głos zabrał Wiceminister Finansów Janusz Cichoń, który zaznaczył, że Polska jest krajem, który liczy się w Europie w wielu dziedzinach. Powiedział, że szczególnie dzisiaj warto to podkreślić ponieważ możemy być z Polski naprawdę dumni.

Następnie dalszą części uroczystości uświetniło przedstawienie słowno – muzyczne poświęcone Odzyskaniu Niepodległości „Tę iskrę rzuciliście, dając przykład innym” wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

Pan Grzegorz Napiwodzki podziękował młodzieży i opiekunom za patriotyczny występ, który był wykonany na bardzo wysokim poziomie.
Na zakończenie uroczystości wystąpili laureaci VIII Powiatowego Przeglądu Pieśni i PiosenkiPatriotycznej.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 13-11-2014

__________________________________


Przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy powstało boisko wielofunkcyjne.

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne powstało przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Na płycie głównej obiektu można grać w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, a także w tenisa ziemnego. Boisko posiada nawierzchnię poliuretanową typu natrysk. Jest to elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubości 13 mm, dwuwarstwowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody.
Budowa obiektu kosztowała 530 tysięcy złotych. Powiat Nidzicki uzyskał dofinansowanie na ten cel z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 150 tysięcy zł. Ostateczny odbiór odbył się 6 listopada 2014 r.
- W miesiącu sierpniu 2014 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, który wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD Sp. z o.o. z Nidzicy. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpiło do dnia 31 października 2014 r. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pomoc w uzyskaniu dofinansowania, a Samorządowi Gminy Nidzica za przekazanie na ten cel terenu. – powiedział Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki.

Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki podkreślił, że jest to obiekt bardzo potrzebny i długo wyczekiwany przez młodzież i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, który wpłynie na poprawę oferty edukacyjnej ZSZiO w Nidzicy. Będzie wykorzystywany nie tylko przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, ale i Zespołu Szkół Ogólnokształcących, która to placówka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie, także przy ul. Jagiełły.
Zainstalowane wyposażenie pozwoli na uprawianie przez uczniów wielu dyscyplin sportowych, co wpłynie na ich rozwój fizyczny , a także stworzy możliwość organizacji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych.  

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 12-11-2014

__________________________________


OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI I ŚWIĘTA SZKOŁY W JANOWIE

W dniu 10 listopada 2014 roku w Zespole Szkół w Janowie obchodzono uroczyście Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Święto Szkoły.

W uroczystościach uczestniczył Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki oraz Członek Zarządu Powiatu Nidzickiego Pan Waldemar Słupski.
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą za ojczyznę w Kościele św. Rocha w Janowie, następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dalsza część uroczystości została przeniesiona do szkoły, gdzie młodzież szkolna przedstawiła część artystyczną związaną z odzyskaniem niepodległości i świętem szkoły.

Starosta Nidzicki złożył życzenia wyrażając przekonanie, że trud Dyrekcji i Grona Pedagogicznego wspierany przez rodziców pozwoli na dalsze budowanie chlubnej historii szkoły i przyniesie oczekiwane rezultaty, a kolejne roczniki absolwentów będą szczyciły się przynależnością do wspólnoty tejże szkoły.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.


Dodano: 12-11-2014

__________________________________


Uroczysty odbiór oczyszczalni ścieków w Kozłowie

W dniu 07 listopada 2014 roku na zaproszenie Wójta Gminy Kozłowo Pana Jacka Jankowskiego, Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki uczestniczył w uroczystym odbiorze wybudowanej oczyszczalni ścieków w Kozłowie, która ma ułatwić jakość życia mieszkańcom gminy.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przybyli goście mieli okazję zapoznać się z nowym obiektem i zastosowaną technologią.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.Dodano: 12-11-2014

__________________________________


VIII Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Po raz VIII w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku w dniu 07 listopada 2014 roku odbył się Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Starosty Nidzickiego Pana Grzegorza Napiwodzkiego.
Przegląd odbył się w trzech kategoriach:
- szkoły podstawowe, które były reprezentowane przez szkołę w Janowie, Janowcu Kościelnym, Kozłowie i Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy,
- szkoły gimnazjalne były reprezentowane przez szkoły: w Janowcu Kościelnym, Rogożu, Janowie i Zespól Szkół nr 2  w Nidzicy,
- szkoły ponadgimnazjalne –Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

Poziom wykonania pieśni i piosenek patriotycznych przez wszystkich uczestników konkursu był bardzo wysoki.
Nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii szkół podstawowych otrzymał ZS nr 2 w Nidzicy, w kategorii gimnazjum Zespół Szkół w Janowie, natomiast I miejsce w kategorii szkół ponad gimnazjalnych otrzymali ZSZ i  O w Nidzicy i ZSO w Nidzicy.

Nagrody i dyplomy uczestnictwa wszystkim uczestnikom wręczali: Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Nidzicki Pan Lech Brzozowski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Kosmala, Inicjator Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej oraz Radny Powiatu Pan Waldemar Słupski, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanta Tymińska oraz gospodarz uroczystości Pan Dariusz Wółkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 12-11-2014

__________________________________


Uroczyste obchody Dnia Seniora w Szczepkowie Borowym

W dniu 06 listopada 2014 roku Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Seniora, zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „POBOŻE” w Szczepkowie Borowym.

Zebranych gości przywitał Prezes Fundacji Pan Ireneusz Konrów. Następnie życzenia i wiele ciepłych słów do seniorów skierowali: Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pani Bożena Grochala, Wójt Gminy Janowo Pan Waldemar Szymański, Wójt Gminy Kozłowo Pan Jacek Jankowski, Pani Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kozłowie oraz Przewodniczący Rady Gminy w Janowcu Kościelnym Pan Tomasz Zakrzewski. Każdy z seniorów otrzymał różę i czekoladę od organizatorów i  zaproszonych gości.

Po oficjalnych wystąpieniach, seniorzy zaprezentowali w swoim wykonaniu część artystyczną, która zakończyła się wspólną zabawą. Impreza przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze, wszystkim uczestnikom dopisywał humor.

.::ZOBACZ ZDJĘCIA::.

Dodano: 12-11-2014

__________________________________


E-zakupy
     Władze Powiatu
Starosta 
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
  Kalendarz
Starosty
Starostwo
Władze Starostwa
Dane Teleadresowe
Regulamin
Statut Powiatu
Realizowane sprawy
Strategie i plany
Zamówienia publiczne
OFERTY PRACY
   Pytania
Zadaj pytanie...

copyright©2005-2014
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
email: redakcja@powiatnidzicki.pl